18 05, 2020

Rehabilitacja pacjentów po operacjach ortognatycznych

Realizując rehabilitację pacjentów po zabiegach chirurgii ortognatycznej, stosowano metody fizykoterapii skojarzonej, łącząc zabiegi magnetostymulacji, magnetoledoterapii i dynamicznego plastrowania w technice limfatycznej.

18 05, 2020

Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym – doniesienie wstępne

W artykule opisano możliwość wykorzystania właściwości regeneracyjnych pola magnetycznego za pomocą aparatu Viofor JPS. Przedstawiono 4 przypadki rehabilitacji nerwu językowego podczas zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej. Uzyskaliśmy subiektywne odczucia poprawy czucia po 5 aplikacjach. U każdego pacjent uzyskano pozytywne efekty.