Czym jest Syndrom Braku Pola Magnetycznego? Jaki wpływ na nasze zdrowie ma pola magnetyczne?

Współczesne możliwości medycyny fizykalnej oraz postęp technologiczny umożliwiają wykorzystanie do celów terapeutycznych bodźców fizykalnych, jakimi są pole magnetyczne czy światło. Zarówno pole magnetyczne i światło są powszechnie wykorzystywane w rehabilitacji, leczeniu oraz profilaktyce. Obie metody stają się coraz częściej alternatywą dla metod farmakologicznych, nie dają objawów niepożądanych, działają bezpośrednio na miejsce docelowe i omijają układ pokarmowy. Nowatorskie urządzenia wykorzystujące zdobycze wiedzy w zakresie medycyny fizykalnej, wspomagają, a czasem skutecznie zastępują tradycyjne, farmakologiczne metody leczenia.

W wyniku ewolucji człowiek przystosował się do warunków panujących na Ziemi takich jak: temperatura, ciśnienie atmosferyczne, skład powietrza, promieniowanie słoneczne czy wartość ziemskiego pola magnetycznego. Powyższe warunki wpływają na samopoczucie i zdrowie, a ich zmiany mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu. Rożne rodzaje energii są nośnikami tak zwanych czynników fizykalnych wywierających określny wpływ na ciało ludzkie.

Pole magnetyczne jest jedną z elementarnych form energii, od której zależy życie na Ziemi. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że pole magnetyczne jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. W latach 70-tych zespół naukowców japońskich pod kierunkiem doktora Kyochi Nakagava zdefiniował Syndrom Deficytu Pola Magnetycznego. Obejmuje on szereg objawów takich jak sztywność barków i pleców oraz nieprawidłowe ustawienie lordozy szyjnej, bóle części lędźwiowej kręgosłupa czy ciężkość i niespecyficzne bóle głowy. Podstawą teoretyczną, uzasadniającą występowanie tego zespołu Nakagawa upatruje w polu magnetycznym ziemi i jego słabnącym z roku na rok natężeniu – w okresie ostatnich 500 lat naturalne ziemskie pole magnetyczne zmniejszyło się o 50%.

Postęp w technice doprowadził do powstania urządzeń emitujących pole magnetyczne o parametrach terapeutycznych (magnetostymulacja i magnetoterapia). Dzięki odpowiednio dobranej częstotliwości i mocy pola magnetycznego wymienione terapie mają działanie lecznicze i skutecznie wspomagają walkę z bólem czy regenerację tkanki kostnej. Korzystając z zabiegów polem magnetycznym możemy uzupełnić deficyt potencjału elektromagnetycznego naszego organizmu. Zatem, zamiast zażywania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe) możemy liczne problemy bólowe rozwiązać serią zabiegów pola magnetycznego.

Piśmiennictwo:

Kwiecień-Czerwieniec I., Woldańska-Okońska M. Magnetoledtherapy in comprehensive pediatric rehabilitation. Polish Annals of Medicine 2012, 19, 163-169.