Diagnostyka laserowa temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki po zabiegach fizykoterapeutycznych

Słowa kluczowe:

fizykoterapia w stomatologii, magnetoledoterapia, światło spolaryzowane, zmiana temperatury

Streszczenie:

Fizykoterapia w postaci czynnika świetlnego znajduje coraz szersze zastosowanie również w stomatologii. Wykorzystywane jest w celach analgetycznych i przeciwzapalnych, a także w regeneracji układu stomatognatycznego. W przeprowadzonym badaniu ocenie poddano zmianę temperatury na powłokach skóry części twarzowej czaszki i szyi po zabiegach magnetoledoterapii i pileroterapii, z wykorzystaniem termometru laserowego CASON CA 380. Badanie przeprowadzono u 150 pacjentów w przedziale wiekowym 20-40 lat, którzy zostali podzieleni na 4 grupy badawcze i grupę kontrolną. W grupie badanej zastosowano synergizm pola elektromagnetycznego i energii świetlnej diod LED, aplikatorami R, IR, RIR oraz światło spolaryzowane. Pacjenci grupy kontrolnej poddani zostali działaniu pola elektromagnetycznego przy użyciu aplikatora eliptycznego, bez jakiegokolwiek czynnika świetlnego. Stwierdzono, że zastosowanie czynnika świetlnego skutkuje istotnym statystycznie przyrostem temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki i szyi.

Źródło:

www.fizjoterapiapolska.pl

Autorzy:

Lietz- Kijak D.1(A,D,E), Kijak E.2(C,D,E), Stępniak B.3(B,D,E), Kubala E.3(B,D), Perz A. 3(C,D), Kiljański M.45(F,G), Śliwiński Z.4(F,G)

1 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
2 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
3Studenckie Koło Naukowe Katedry i Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
4 Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
5 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Polska