Efekty immunokorekcyjne magnetostymulacji u pacjentów z oparzeniami termicznymi

Słowa kluczowe:

oparzenia termiczne, magnetostymulacja, immunokorekcja

Streszczenie:

Grupę 40 pacjentów z oparzeniami ponad 20% powierzchni ciała poddano rutynowemu leczeniu. Ponadto 20 pacjentów tej grupy otrzymało leczenie magnetostymulacyjne. Leczenie to poprawiło sprawność układu odpornościowego, pobudzając aktywność limfocytów T regulacyjnych i hamując pro-zapalną aktywność różnych komórek efektorowych. Uzyskana immunokorekcja przyczyniła się do poprawy stanu klinicznego pacjentów.

Źródło:

Przegląd Elektrotechniczny 2009, 12, 49-50

Autorzy:

Stankiewicz W.1, Szymański P.2, Dąbrowski Marek P.1, Witkowski W.2

Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw1, Military Institute of Health Services, Warsaw2