Grant na realizacje działań promocyjnych dla wyróżnionego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości Projektu pn. „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”

Firma Med & Life Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała Grant na realizacje działań promocyjnych dla wyróżnionego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości Projektu pn. „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT”.

Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji. Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości

Przedmiotem projektu grantowego (zaplanowane działania) jest opracowanie i wykonanie wyposażenia i materiałów służących do promocji wyróżnionego w konkursie Polski Produkt Przyszłości wyrobu medycznego do fizykoterapii o nazwie handlowej Viofor S-PRO. W ramach projektu nastąpi opracowanie i wykonanie stoiska wystawienniczego dla efektywnej prezentacji i promocji wyrobu podczas imprez targowych i wystawienniczych w branży sprzętu medycznego. W projekcie grantowym powstaną elementy wizerunkowe istotne dla skutecznej promocji wyróżnionego w konkursie wyrobu, służące do przeprowadzenia akcji promocyjnych nowego wielofunkcyjnego systemu do terapii i rehabilitacji. Projekt obejmuje kilka elementów wizerunkowych.

W realizacji zadań objętych grantem nastąpi opracowanie projektu i wykonanie modułowej, wielofunkcyjnej „ścianki wystawienniczej”. Zaplanowano zrobienie profesjonalnych zdjęć produktu oraz zdjęć reklamowych do wykorzystania w akcjach promocyjnych i materiałach drukowanych. W ramach grantu nastąpi opracowanie projektu graficznego i druk katalogu prezentującego elementy wyrobu jako wielofunkcyjnego systemu do terapii i rehabilitacji. Zdjęcia, ścianka wystawiennicza i katalog są to niezbędne narzędzia promocji wyrobu o nazwie handlowej Viofor S-PRO.

Rezultat projektu: wyposażenie i materiały służące do działań promocyjnych. W całości wykonane elementy twarzą stoisko wystawiennicze wyrobu Viofor S-PRO.

Celem projektu grantowego jest promocja wyróżnionego w Konkursie PPP wyrobu. Materiały i wyposażenie, które będą rezultatem projektu służą do dalszych działań promocyjnych dla wdrażanego wyrobu w celu zwiększenia rozpoznawalności produktu w grupie użytkowników profesjonalnych oraz indywidualnych i wzmocnienie pozycji produktu Viofor S-PRO poprzez promocję marki produktowej. Planowane działania podjęte będą w celu pozyskanie klientów (finalnych odbiorców wyrobu) oraz partnerów handlowych dla dalszej jego dystrybucji. Będzie to możliwe poprzez przeprowadzenie działań promocyjnych na targach branżowych oraz konferencjach medycznych, których celem jest nawiązania relacji handlowych i biznesowych dla nowego wyrobu.

Promocja nowej oferty produktowej pozytywnie wpłynie na rozpoznawalność marki produktowej i zbudowanie pozycji wyrobu oraz zbudowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Med & Life i produktu Viofor S-PRO na rynku sprzętu do fizykoterapii.

W ramach projektu grantowego przewidziano realizację trzech zadań.