II Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

W dniach 9-10 maja w Łodzi odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej. Dedykowana młodym adeptom sztuki medycznej, w tym przede wszystkim studentom medycyny i fizjoterapii, młodym lekarzom, fizjoterapeutą, doktorantom oraz samodzielnym specjalistom różnych dziedzin nauki. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Neuroortopedii i Komunikacji Medycznej działającej przy Klinice Rehabilitacyjne i Medycyny Fizykalnej Uniwersytety Medycznego w Łodzi.

Pierwszego dnia konferencji (9 maja o godzinie 13:40) zapraszamy na wystąpienie Med&Life, które dotyczyć będzie perspektyw w terapii skojarzonej za pomocą urządzenia Viofor JPS w warunkach klinicznych i środowiskowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji: http://neurokonf.org.pl/pl/