Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS

Słowa kluczowe:

immunokorekcja, magnetostymulacja, pole magnetyczne, nawracające infekcje, infekcje górnych dróg oddechowych, odporność na infekcje,  magnetoimmunoterapia

Streszczenie:

Wstęp
We wprowadzeniu autor przedstawia homeostatyczną rolę układu odpornościowego obejmującą zadania obronne, tolerancję prawidłowych tkanek, nadzór metabolizmu i genetycznej poprawności tkanek oraz udział w procesach regeneracyjnych. Mechanizmy rozpoznawcze i regulacyjne układu odpornościowego pozwalają na właściwe adresowanie reakcji destrukcyjnych, służących obronie, oraz reakcji konstruktywnych, służących procesom regeneracji tkanek. Sprawność mechanizmów rozpoznawczych i regulacyjnych układu zależy od dojrzałości i kompetencji immunologicznej populacji grasiczozależnych limfocytów T. Limfocyty T charakteryzują się zdolnością regulowania i kontroli aktywności pozostałych komórek odpornościowych, w tym limfocytów B, komórek NK i К oraz makrofagów. Te właściwości limfocytów T pozwalają zapobiegać występowaniu reakcji alergicznych i reakcji autoagresyjnych. Układ może zachowywać swą sprawność, o ile procesy uzupełnień komórkowych nadążają za potrzebami wynikającymi z eksploatacji jego zasobów komórkowych. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają szpik jako źródło komórek i grasica umożliwiająca dojrzewanie immunologicznie kompetentnej populacji limfocytów T.

Podsumowanie
W poszukiwaniu nowych środków wspomagających sprawność układu odpornościowego zwrócono uwagę na immunotropowe oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PEM) o różnych częstotliwościach. Autor przedstawia przegląd badań wskazujących na immunostymulujące oddziaływania PEM z zakresu radio- i mikrofal oraz opisuje immunokorekcyjne właściwości wolnozmiennego pola magnetycznego emitowanego przez aparat Viofor JPS, Korzystne wyniki zastosowania wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu wtórnych niedoborów odpornościowych u dzieci są rezultatem pobudzenia grasiczozależnego procesu dojrzewania limfocytów T i uzupełnienia niedoborów tej populacji komórkowej w układzie odpornościowym.

Źródło:

Wydawnictwo:
Pediatr Med Rodz 2005, 1(1). р. 78 83
Rok publikacji:
2005

Autorzy:

MAREK P. DĄBROWSKI

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Zakład Ochrony Mikrofalowej, ul. Szaserów 128 , 00-909 Warszawa