Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zadania ZP 2

Zamawiający Med&Life Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Zakup elementów elektrycznych i elektronicznych do budowy modeli aplikatorów”. 

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.