Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.3.2017

Zamawiający Med&Life Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Zakup elementów konstrukcyjnych aplikatora leżanka i aplikatorów pierścieniowych”. 

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Pobierz informację o unieważnieniu!
2017-10-03T12:14:44+02:00