Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.3.2017

Zamawiający Med&Life Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Zakup elementów konstrukcyjnych aplikatora leżanka i aplikatorów pierścieniowych”. 

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.