Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.1.2018

Zamawiający Med & Life Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup elementów elektrycznych i elektronicznych do budowy prototypów aplikatorów i sterownika, w części 9 wybrano ofertę, złożoną przez:

UNISYSTEM Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 36
80-299 Gdańsk