Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.2.2018

Zamawiający Med & Life Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na badania w zakresie norm zharmonizowanych z dyrektywami MDD, EMC i RED, wybrano ofertę, złożoną przez:

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa