Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.4.2017

Zamawiający Med&Life informuje o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup elementów konstrukcyjnych aplikatora leżanka i aplikatorów pierścieniowych, wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Skotom Tomasz Skorupski
ul. Leśna 24, 14-100 Ostróda.