Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.7.2017

Zamawiający Med & Life Sp. z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup elementów elektrycznych i elektronicznych do budowy zweryfikowanych modeli aplikatorów, w części 5 wybrano ofertę, złożoną przez:

ELMAX
S. Galiński, R. Pietrasik Spółka Jawna
ul. Józefa Bema 8
05-091 Ząbki