Kliniczne i immunologiczne efekty magnetostymulacji u dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych

Słowa kluczowe:

nawracające infekcje, magnetostymulacja, obronna zdolność układu odpornościowego

Streszczenie:

40 dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych otrzymało rutynowe leczenie przeciwinfekcyjne. 20 spośród nich otrzymało dodatkowo leczenie magnetostymulacją. W tej podgrupie liczba infekcyjnych epizodów i czas ich trwania uległy znamiennej redukcji. Wyniki wskazują, te homogenne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości pobudza proces grasiczo-zależnego dojrzewania limfocytów T poprawiając obronną sprawność układu odpornościowego. (Efekty kliniczne I Immunologiczne magnetostymulacji u dzieci z nawracającą infekcją dróg oddechowych).

Źródło:

Przegląd Elektrotechniczny, 84 nr 12/2008, 155-156

Autorzy:

Dąbrowski M. P., Stankiewicz W., Witkowski W., Jung A., Kalicki B., Żuber