Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu oparzeń

Słowa kluczowe: magnetostymulacja, gojenie ran przewlekłych

Streszczenie: Uraz oparzeniowy często skutkuje ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu, oszpeceniami, a w konsekwencji może prowadzić do wycofania się pacjenta z życia społecznego. W leczeniu usprawniającym poza problemami specyficznymi związanymi z oparzeniem (blizny przerostowe, przykurcze, deformacje, oszpecenia, zaniki mięśniowe) często pojawiają się problemy niespecyficzne związane z dodatkowymi urazami (złamania, zmiażdżenia), następstwami głębokiego oparzenia (amputacje, porażenia, niedowłady) lub chorobami współistniejącymi. Dodatkowe powikłania choroby oparzeniowej mogą hamować postępy rehabilitacji na każdym z jej etapów.

Źródło: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Autorzy: J. Białożyt, A. Nowak-Wróżyna, K. Materniak, M. Kawecki J. Glik, M. Werner, M. Nowak