Magnetoledoterapia w leczeniu bólu zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych

Słowa kluczowe:

magnetoledoterapia, działanie przeciwbólowe, leczenie

Streszczenie:

Celem pracy było określenie skuteczności przeciwbólowej i przeciwzapalnej w grupie pacjentów poddanych zabiegom magnetoledoterapii ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych. Badaniami objęto 40 chorych, w tym 19 mężczyzn i 21 kobiet, w wieku 44-78 lat. Dolegliwości bólowe pacjentów utrzymywały się z przerwami od kilku lat. Wszystkim badanym włączono do leczenia podstawowego terapię polem magnetycznym niskiej częstotliwości (ELF-MF), zsynchronizowanym z promieniowaniem optycznym (nielaserowym), emitowanym przez wysokoenergetyczne diody LED. Pacjenci podczas trwania terapii nie przerwali przyjmowania środków farmakologicznych. Leczenie przeprowadzono w Klinice Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Dolegliwości bólowe oceniano przed i po zastosowanej terapii, według zmodyfikowanej 4-stopniowej skali VAS oraz skali procentowej. Dokonano również pomiaru zakresu ruchomości badanych stawów. Po 30-dniowym leczeniu uzyskano wysoką skuteczność terapeutyczną w leczeniu gonarthrosis. Średnia wartość częstości występowania bólu uległa zmniejszeniu — z bardzo silnego do łagodnego. Istotnemu statystycznie zmniejszeniu uległ również stopień ograniczenia ruchomości. Praca prezentuje metodę terapeutyczną (nieinwazyjną), skutecznie pomagającą zmniejszyć występujący ból i obrzęk, a zwiększającą zakres ruchomości badanych stawów.

Źródło:

Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 3, 189-191

Autorzy:

Pasek J., Mucha R., Sieroń A.

Szpital Specjalistyczny nr 2, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15,  41-902 Bytom.