Magnetoledoterapia w leczeniu martwicznego fragmentu kłykcia bocznego kości udowej – opis przypadku

Słowa kluczowe:

magnetoledoterapia, medycyna fizykalna, leczenie

Streszczenie:

Wstęp: Jałowe martwice kości to grupa chorób, których wspólną cechą jest nekroza kości i chrząstki stawowej prowadząca do odcinkowego oddzielania się chrząstki od powierzchni kości i obumarcia pewnego obszaru tkanki kostnej. W wielu przypadkach jest to dolegliwość, która dotyczy osób w wieku produkcyjnym, która utrudnia, uniemożliwia lub ogranicza codzienną aktywność zawodową.

Materiał i metoda badań: W pracy autorzy przedstawili praktyczne wykorzystanie zabiegów terapii skojarzonej pod postacią magnetoledoterapii w leczeniu martwiczego fragmentu kłykcia bocznego kości udowej 55-letniego mężczyzny.

Wyniki: Zdaniem autorów osiągnięte rezultaty terapeutyczne (działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz regeneracyjne) upoważniają do stwierdzenia, iż ta metoda fizykalna powinna wspomagać i stać się cennym uzupełnieniem leczenia podstawowego.

Wnioski: Zabiegi magnetoledoterapii są cennym uzupełnieniem leczenia zmian o podłożu martwiczy i zapalnym.

Źródło:

Chirurgia kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa vol.6, 1, 2009

Autorzy:

Jarosław Pasek1, Tomasz Pasek2, Agnieszka Manierak3, Aleksander Sieroń1

1 Śląski Uniwersytet Medyczny – Katowice

2 Zakład Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary – Sosnowiec

3 Studentka VI roku, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny – Katowice