Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMG

Słowa kluczowe:

magnetostymulacja, magnetoterapia

Streszczenie:

Celem pracy było określenie wpływu magnetostymulacji na poprawę koncentracji uwagi.

Badaniem objęto osoby z problemem koncentracji uwagi i bez problemów. Stan dekoncentracji określono poprzez stosunek fal beta do fal theta.

Wyniki: Obraz charakterystyczny dla dekoncentracji zmienił się niewiele w grupie placebo. Statystycznie istotną zmianę na korzyść koncentracji uwagi zanotowano w grupie magnetostymulacja. Wyraźnie obniżyły się wartości amplitud rytmu fal theta i podwyższyły się rytmu fal beta. Uzyskano obraz charakterystyczny dla osób z prawidłową koncentracją uwagi

Wnioski: Zmienne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości generowane przez Viofor JPS szczególnie pozytywnie wpływa na zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi, który stanowi ważny element pojemności pamięciowej.

Źródło:

Fizjoterapia Polska 2001, 1, 4, 418-420.

Autorzy:

Pecyna M.B.