Magnetostymulacja Viofor JPS, a restytucja powysiłkowa

Słowa kluczowe:

magnetostymulacja, restytucja powysiłkowa

Streszczenie:

Oceniano wpływ zabiegów magnetostymulacji na układ mięśniowy u sportowców wyczynowych. Analiza zdjęć z kamery termograficznej pokazuje różnicę w poziomie ukrwienia układu mięśniowego w grupie sportowców po zabiegach magnetostymulacji w porównaniu z grupą placebo oceniane w czasie. Po zabiegach magnetostymulacji nastąpiło lepsze ukrwienie układu mięśniowego w porównaniu do grupy placebo oraz szybszy powrót poziomu ukrwienia do stanu przed wysiłkiem.

Źródło:

Magyar Sporttudomanyi Szemle, 2007/4, 8, 32, 14-16.om XXXX, rok 1998, zeszyt 3-4

Autorzy:

Dobos J., Győré S., Szucs A.