Magnetostymulacja Viofor w terapii wspomagającej leczenie powikłań po COVID-19

COVID-19 może być powodem poważnych powikłań sercowo-naczyniowych, w tym: zawału, zatoru oraz niewydolności serca.  Stosowanie zabiegów magnatostymulacji Viofor JPS System zmniejsza konsekwencje powikłań kardiologicznych takich jak powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych poprzez korzystny wpływ na krążenie obwodowe i mikrokrążenie oraz lepsze wykorzystanie tlenu, wskutek zwiększonego wychwytu tlenu przez hemoglobinę. Jest szczególnie polecana u osób z wcześniej istniejącymi czynnikami ryzyka i chorobami współistniejącymi.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem, opisującym zastosowanie magnetostymulacji Viofor w terapii wspomagającej leczenie powikłań COVID-19. 

->Viofor- w -terapii-wspomagającej-leczenie-powikłań COVID 19.pdf

->Magnetoestimulación-en-la-terapia-post-covid-19.pdf