Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego

Słowa kluczowe:

obwodowe porażenie nerwu twarzowego, magnetostymulacja, medycyna fizykalna, leczenie

Streszczenie:

Obwodowe porażenie nerwu twarzowego jest częstym zespołem bezwładu twarzy (prosopoplegia) powodującym u pacjentów szereg dokuczliwych dolegliwości. W pracy omówiono praktyczne wykorzystanie jednej z metod medycyny fizykalnej – magnetostymulację zastosowaną u pacjentów z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego. Badaniem objęto trzech pacjentów (dwu chłopców i jedną dziewczynkę) hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych w Bytomiu w roku 2008. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż metoda ta jest cennym uzupełnieniem i wsparciem leczenia farmakologicznego, dając szansę na całkowitą regresję objawów i poszerzając tym samym możliwości leczenia pacjentów ze współistniejącymi schorzeniami neurologicznymi

Źródło:

Neurol. Dziec. 2008, 34(17) 71-74

Autorzy:

Pasek J.1, Pasek, T.2 Kniażewska M.3, Obuchowicz A.3, Sieroń A.1

  1. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  2. Zespół Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
  3. Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach