Magnetostymulacja

Pole magnetyczne

Sterownik wraz z elementami aplikacyjnymi Viofor JPS System generują zmienne pole magnetyczne, które powoduje w organizmie zmiany zbliżone do tych, jakie powstają podczas aktywności fizycznej (wysiłku fizycznego, aktywności ruchowej), czyli wspomagające procesy odnowy biologicznej. Magnetostymulacja wzbudza w organizmie siły elektromotoryczne tak dobrane, aby zdolne były utrzymywać w nim stan homeostazy, a w przypadku jej zakłócenia przyspieszyć powrót do normy. Biologiczne działanie zmiennego pola magnetycznego generowanego przez urządzenia Viofor JPS System jest następstwem:

 • Elektrodynamicznego oddziaływania tego pola na prądy jonowe w organizmie,
 • Magnetomechanicznego oddziaływania pola magnetycznego na cząstki z nieskompensowanymi spinami magnetycznymi,
 • Jonowego rezonansu cyklotronowego kationów i anionów płynów ustrojowych organizmu. Płyny ustrojowe, tj. krew, limfa i płyn międzykomórkowy stanowią tzw. przewodniki drugiego rodzaju o jonowym charakterze przewodnictwa elektrycznego.

Istota magnetostymulacji

Sygnał terapeutyczny Viofor JPS System sprowadza się do optymalnego wyboru dwóch różnych sygnałów elektrycznych, a tym samym i magnetycznych oraz ich wzajemnych kombinacji w celu wykorzystania wspomnianych wcześniej trzech podstawowych mechanizmów absorpcji zmiennego pola magnetycznego przez materię żywych organizmów.

Promieniowanie elektromagnetyczne może oddziaływać na organizm w różny sposób. Zależnie od ilości absorbowanej energii pojawia się efekt termiczny i efekty pozatermiczne. Ze względu na bardzo niskie wartości indukcji magnetycznej, efekty pozatermiczne: bioelektryczny, biochemiczny i bioenergetyczny są w magnetostymulacji najistotniejsze.

 • Efekt bioelektryczny powoduje normalizację potencjału błony komórkowej. W przypadkach patologicznych potencjał spada z powodu przenikania przez błonę komórkową do wnętrza komórki jonów dodatnich, np. Na+. Aby ten proces odwrócić, komórka potrzebuje energii, którą może otrzymać z hydrolizy ATP.
 • Efekt biochemiczny polega na zwiększeniu aktywności enzymatycznej oraz procesów oksydoredukcyjnych związanych z ATP.
 • Efekt bioenergetyczny jest czynnikiem stymulującym odżywianie i wzrost komórek oraz regulującym procesy międzykomórkowe prowadzące do regeneracji organizmu.

Główne efekty biologicznych mechanizmów magnetostymulacji to działanie:

 • analgetyczne,
 • analgetyczne,
 • regeneracyjne,
 • restytucyjne,
 • przeciwzapalne,
 • antyspastyczne,
 • wazodilatacyjne,
 • angiogenetyczne,
 • stabilizujące błony komórkowe,
 • relaksacyjne.

Wskazania do magnetostymulacji

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE 1. Układ kostno-stawowy
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i układu kostno-stawowego kończyn górnych i dolnych,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • urazy stawów.
2. Tkanki miękkie
 • reumatyzm pozastawowy, np. fibromyalgia,
 • urazy tkanek miękkich,
 • stany po naruszeniu ciągłości tkanek, w tym pooperacyjne.
3. Bóle migrenowe
DZIAŁANIE REGENERACYJNE 1. Układ kostny
 • osteoporoza, zwłaszcza pomenopauzalna, dotyczy zarówno profilaktyki jak i leczenia,
 • stany po pęknięciach i złamaniach kości,
 • stany po operacjach na układzie kostnym,
 • stawy rzekome.
2. Tkanki miękkie
 • stany po urazach z uszkodzeniem i bez uszkodzenia ciągłości skóry,
 • oparzenia,
 • odleżyny.
DZIAŁANIE POPRAWIAJĄCE KRĄŻENIE OBWODOWE 1. Upośledzenie przepływu miejscowego w kończynach
 • w angiopatii cukrzycowej,
 • w angiopatii na tle miażdżycowym,
 • w owrzodzeniach podudzi.
2. Przyspieszenie wchłaniania krwiaków
DZIAŁANIE ANTYSPASTYCZNE
 • stany po udarach mózgowych,
 • schorzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, w których występuje spastyczność.
DZIAŁANIE RELAKSACYJNE
 • w nerwicach,
 • w zaburzeniach snu,
 • w stresie spowodowanym zwłaszcza długotrwałym napięciem psychicznym,
 • w zaburzeniach koncentracji uwagi.
SKRÓCENIE CZASU RESTYTUCJI POWYSIŁKOWEJ
 • po treningu sportowym,
 • w odnowie biologicznej.
W STOMATOLOGII – JAKO DZIAŁANIE REGENERACYJNE I DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE
 • zmiany okołowierzchołkowe – leczenie zachowawcze zapaleń tkanek okołowierzchołkowych,
 • uszkodzenie nerwu, powikłania po znieczuleniu,
 • powikłania po zabiegach chirurgicznych,
 • powikłania po leczeniu endodontycznym,
 • suchy zębodół,
 • wspomaganie leczenia ortodontycznego.

Przeciwwskazania do stosowania

Z przeglądu literatury dotyczącej zastosowania pola magnetycznego w medycynie przyjmuje się następujące przeciwwskazania:

PRZECIWWSKAZANIA
CIĄŻA Ciąża jest stanem, w którym dynamika tworzenia się nowych tkanek jest największa. Z zasady należy unikać stosowania w ciąży wszystkiego, co nie jest niezbędne. Do chwili obecnej wpływ pola magnetycznego na płód jest nieznany. W związku z tym, że brak jest danych co do oddziaływań zmiennego pola magnetycznego na płód, należy uznać stosowanie zmiennego pola magnetycznego w ciąży za przeciwwskazane.
CHOROBA NOWOTWOROWA Choroba nowotworowa ma do tej pory w większości przypadków niejasną etiologię, a historia naturalna chorób nowotworowych znana jest również tylko w części przypadków. Dane doświadczalne poświęcone oddziaływaniu zmiennego pola magnetycznego na hodowlę komórek nowotworowych i zwierzęta z toczącym się procesem nowotworowym są sprzeczne. Zgodnie z zasadą primum non nocere, zastosowanie zmiennego pola magnetycznego w chorobie nowotworowej jest przeciwwskazaniem.
GRUŹLICA Gruźlica jest przeciwwskazaniem do stosowania zmiennego pola magnetycznego, co wynika z mechanizmów jego oddziaływań z tkanką. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na utylizację tlenu, jak również przepływ krwi, jest korzyst-ny. Prątki Kocha są oksylubne, dlatego też zgodnie z wiedzą na temat efektów biologicznych działania zmiennego pola magnetycznego, powinno się w przypadku zmian typu tbc zrezygnować ze stosowania zmiennego pola magnetycznego.
NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY
KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO Krwawienia z przewodu pokarmowego należy podzielić na krwawienia masywne z żylaków przełyku i wrzodów trawiennych oraz na krwawienia występujące przy schorzeniach typu gastritis. W przypadku intensywnych krwawień leczeniem z wyboru jest interwencja endoskopowa lub chirurgiczna. W przypadku krwawień obserwowanych przy gastritis erosiva oraz gastritis haemorrhagica również wskazana jest ostrożność w stosowaniu pola magnetycznego. W przypadku choroby wrzodowej można wykorzystać działanie relaksacyjne i antyspastyczne zmiennego pola magnetycznego. Decyzja o zastosowaniu zabiegów w tym schorzeniu powinna być konsultowana z lekarzem, ze względu na częste występowanie zmian o typie gastritis.
CIĘŻKIE INFEKCJE POCHODZENIA WIRUSOWEGO, BAKTERYJNEGO I GRZYBICZEGO Ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego są przeciwwskazaniem do stosowania pola magnetycznego. W schorzeniach tego typu należy wdrożyć leczenie przyczynowe środkami przeciwwirusowymi, antybiotykami i lekami przeciwgrzybicznymi.
STANY PO PRZESZCZEPACH NARZĄDÓW
ELEKTRONICZNE IMPLANTY Elektroniczne implanty stosowane współcześnie w medycynie mają w większości przypadków dobrą ekranizację. Z fizycznego punktu widzenia stosowane w terapii zmienne pole magnetyczne, zwłaszcza w magnetostymulacji, ma nie-wielką możliwość wpływu na pracę implantów elektronicznych. Zlecający terapię rzadko ma wiedzę o jakości ekranizacji elektronicznego implantu. W przypadku braku tej wiedzy bezpieczniej jest zrezygnować z ekspozycji pacjenta na zmienne pole magnetyczne.