Magnetoterapia słabym zmiennym polem magnetycznym u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym z użyciem aparatu Viofor JPS

Słowa kluczowe:

magnetoterapia

Streszczenie:

Wykazane zmiany mają istotny wpływ na wykresy kinematyczne oraz ogólną statykę i lokomocję pacjentów.Uwzględniając efektywność metody, a także wygodę i prostotę prowadzenia terapii przy użyciu Viofor JPS, stosowanie aparatu może być zalecane w celu szerokiego klinicznego zastosowania w kompleksowej rehabilitacji dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Źródło:

„Dziecięca i młodzieżowa (wczesnomłodzieżowa) rehabilitacja”, nr 1, 2003r, str. (24-27)

Dietskaja i padrostkowaja rielbilitacja, 2003,1, 24-27.

Autorzy:

Szatałow W. G.,. Pereponowa E. K,. Dubowcewa I. W. Jakubowski, S. A