Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe bólu i postawa ciała – dezaktywacja przy użyciu pól magnetycznych (doniesienia wstępne)

Słowa kluczowe:

mięśniowo-powięziowe punkty spustowe bólu, pole magnetyczne

Streszczenie:

Celem pracy było badanie wpływu pola magnetycznego na zmianę aktywności punktów spustowych bólu u pacjentów z mięśniowo-powięziowym zespołem bólowym.
Oceniano poziom zaburzenia wrażliwości autonomicznych zaburzeń spowodowanych występowaniem punktów spustowych bólu poprzez ocenę bólu w skali VAS.
Wrażliwość punktów oceniano –5 – krotnie: przed rozpoczęciem zabiegów, po 2 tygodniach terapii, po 4 tygodniach od zakończenia zabiegów, po 6 tygodniach, po 8 tygodniach.
Po cyklu zabiegów odnotowano zmniejszenie wrażliwości punktów spustowych. Najlepsze wyniki uzyskano w grupie Viofor JPS:
Magnetostymulacja: z 6,7 na 1,5 punktów w skali VAS.
Magnetoledoterapia: z 7,1 na 2,5 punktów w skali VAS.
Wnioski: Efekt przeciwbólowy utrzymywał się także po zakończeniu terapii, a obniżona wrażliwość na niskim poziomie utrzymywała się do 4 tygodni od zakończenia zabiegów.

Źródło:

Acta Physica Polonica a, vol. 125 (2014), no. 4-a, 16-19

Autorzy:

Jutrzenka-Jesiona J.a,*, Chochowska M.b, Hojan-Jezierska D.a,c

a Stanislaw Staszic State School of Higher Vocational Education in Piła
b College of Education and Therapy in Poznań
c Poznań University of Medical Sciences