Ocena przydatności magnetostymulacji z użyciem aparatu VIOFOR JPS w usprawnianiu chorych po udarze mózgu

Słowa kluczowe:

magnetostymulacja, Viofor JPS, udar mózgu, rehabilitacja

Streszczenie:

Magnetostymulacja jest elementem wspomagającym zasadnicze leczenie usprawniające pacjentów po udarze mózgu.

Źródło:

Balneologia Polska, tom XXXX, rok 1998, zeszyt 3-4

Autorzy:

Kapłun E.1, Kapłun D.2, Majcher P.4, Fatyga M.3

1 Oddział Rehabilitacji SPZOZ w Hrubieszowie
2 NSZOZ „Ortopedia Zamojska” w Zamościu
3 Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie
4 Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu