Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu oparzeń

Słowa kluczowe: oparzenia kolan, rehabiltacja oparzeń

Streszczenie Wstęp: Uraz związany z oparzeniem ciała towarzyszy człowiekowi od początku istnienia. Rehabilitacja oparzeń jest ściśle powiązana z etapami choroby oparzeniowej i kształtowaniem się blizny. Brak jednak jednoznacznego wzorca postępowania z określeniem konkretnych zabiegów z zakresu fizyko i kinezyterapii. Wyniki: Po zakończeniu rehabilitacji zaobserwowano znaczną poprawę zakresu ruchomości stawu kolanowego. Parametry takie jak wiek, zabiegi z zakresu fizykoterapii nie miały znacznego wpływu na zakres ruchomości.

Źródło: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Autorzy: M. Mikuś, S. Pechciński, M. Kawecki, A. Famuła, T. S. Gaździk