Ocena skuteczności terapeutycznej słabych zmiennych pól magnetycznych o niskiej wartości indukcji u pacjentów z depresją lekooporną

Słowa kluczowe:

słabe zmienne pola magnetyczne, depresja lekooporna

Streszczenie:

Ocena wpływu wolnozmiennych pól magnetycznych magnetostymulacji u pacjentów z depresją lekooporną.

Oceniano: zmiany w objawach depresji oceniano wg 21 punktowej skali Depresji Hamiltona (HDRS), Skali Mondgomery-Asberg ( MADRS) oraz Kwestionariusza Beck (BDI).

Wyniki: po 15 dniach uzyskano wysoce znamienne różnice pomiędzy pacjentami z grupy magnetostymulacja w porównaniu z grupą placebo.

Wnioski: badanie wskazuje, że dołączenie 2-tyg. zabiegów magneto-stymulacji do klasycznej farmakoterapii skutkuje zmniejszeniem intensywności objawów u pacjentów z depresją lekooporną. Stopień klinicznej poprawy wzrasta wraz z czasem trwania terapii polem magnetycznym.

Źródło:

Journal of Affective Disorders JAD-04379; No of Pages 6

Autorzy:

Sobiś J., Jarząb M., Hese R. T., Sieroń A., Zyss T., Gorczyca P., Gierlotka Z., Pudlo R., Matysiakiewicz J.