Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Artykuły dotyczące metody i aparatu Viofor JPS System


VIOFOR JPS w nowym millenium

prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

Uwagi ogólne o kryterium bioenergetycznym analizy wpływu zmiennego pola magnetycznego z zakresu ELF na zywe organizmy

Prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, Biuletyn Med & Life nr 6 (2000 r)

Viofor w badaniach hipotermii

Prof. dr hab. med. Janusz Paluszak

Próba oceny efektu przeciwbólowego terapii polem magnetycznym (VIOFOR JPS), w przewlekłych zespołach bólowych w oparciu o pomiar nateżenia bólu

Lek.med. Krystyna Boczar - specjalista anestezjolog
Barbara Szczepanek - mgr rehabilitacji

Pigułka "iluzji" i pole magnetyczne.

Profesor Oleg Iwanowicz Efanow, Biuletyn Med & Life nr 6 (2000 r)

Właściowści reologiczne krwi

prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk Katedra i Zakład Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu , Dr n.med. Anna Marcinkowska-Gapińska Klinika Neurologii  Akademii Medycznej w Poznaniu, Pracownia Reologiczna,  Dr Dariusz Włodarczyk - Katedra i Zakład Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu

Viofor JPS – w badaniach naukowych. Obserwacje i badania doświadczalne

Prof. dr hab. n. med. Janusz Paluszak, dr Kinga Mikrut, Przemysław Sosnowski, Katedra Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu

Zastosowanie pól magnetycznych niskiej częstotliwości na poziomie układów funkcjonalnych

Aleksander Sieroń, Łukasz Labus, Przemysław Nowak, Grzegorz Cieślar, Halina Brus, Artur Durczok, Tomasz Zagził, Richard M. Kostrzewa, and Ryszard Brus: Alternating Extremely Low Frequency Magnetic Field lncreases Turnover of Dopamine and Serotonin in Rat Frontal Cortex. Bioelectromagnetics 25:426-430 (2004).Prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚAM w Bytomiu

Immunokorekcyjne oddziaływwanie magnetostymulacji aparatem Viofor JPS

Marek P. Dąbrowski, Wanda Stankiewicz - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Anna Jung, Bolesław Kalicki, Janusz Żuber - Klinika Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Pismiennictwo: [ 1 ] Dąbrowski M.P. i wsp.: Mediators of Inflammation, 2001, 10, 101-7

Wpływ pól magnetycznych niskiej indukcji na rytmy fal półkul mózgowych zarejestrowane u chłopców prawidłowo rozwijających się

S. Prof. dr hab. Maria B. Pecyna
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Pedagogiczny

Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości [PM NCZ] stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu

dr med. Marta Woldańska-Okońska - Z Katedry Rehabilitacji Akademii Świętokrzyskiej, filii w Piotrkowie Trybunalskim
prof. dr hab. med. Jan Czernicki, Artur Ostrzyżek -Z Kliniki Rehabilitacji Wydziału Fizjoterapii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Piśmiennictwo.
2.Wade, D. T.: Assessing disability after acute stroke. In Stroke: Epidemiological, Therapeutic and Socio-economic Aspects. Proceedings of International Neurological Symposion, London, 18 - 20 November, 1985. Royal Society of Medicine Serves Limited 1986.

Zastosowanie magnetostymulacji aparatem Viofor JPS u niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

prof.n.med Ludwika Sadowska - I Katedra Pediatrii, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
mgr reh. ruchowej Barbara Mazurek - NZOZ "MAZ-MED" w Rzeszowie

Regeneracja struktury kostnej (szczęka, żuchwa) w obrazie rtg w systemie Digora po zabiegach vioforoterapii

prof. dr hab. Krystyna Opalko - Zakład Propedeutyki i Pracownia Fizykodiagnostyka i Fizykoterapii Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej Szczecin

Likwidacja bólu stomatologicznego vioforoterapią

Zakład Propedeutyki Pracownia Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej. Kier: prof. dr hab. Krystyna Opalko
Zakład Chirurgii Stomatologicznej. Kier. dr hab. Leszek Myśliwiec Agnieszka Piechowicz-Lesiakowska, Krystyna Opalko, Michał Lesiakowski

Leczenie zaburzeń czucia nerwów: językowego i zębodołowego dolnego występującego jako powikłanie po zabiegach chirurgicznych

Zakład Propedeutyki i Pracownia Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej PAM Szczecin. Kier: prof. dr hab. Krystyna Opalko
Zakład Chirurgii Stomatologicznej PAM Szczecin. Kier: dr hab. Leszek Myśliwiec
Michał Lesiakowski, Krystyna Opalko, Agnieszka Piechowicz Lesiakowska

Zastosowanie aparatu Viofor JPS w przypadkach chirurgicznych

Oddział Chirurgiczny i Poradnia Chirurgiczna Szpitala Miejskiego w Szczecinie. Ordynator Oddziału Chirurgicznego: dr n. med. Andrzej Domański dr n. med. Niedbał Marek

Magnetoledoterapia & Magnetolaseroterapia

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu Kierownik Katedry i Ośrodka: prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

Synergiczne oddziaływanie czynników fizycznych i ich znaczenie w fizykoterapii

Katedra i Zakład Biofizyki Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk

Efekty zmiennych pól magnetycznych– rytmy biologiczne

Katedra i Zakład Fizjologii AM w Poznaniu, Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Janusz Paluszak

WYMOGI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PÓL MAGNETYCZNYCH W MEDYCYNIE

Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieslar Katedra i Oddzial Kliniczny Chorób Wewnetrznych i Medycyny Fizykalnej ŚLAM