Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Med and Life sp. z o.o.

Miejsce Viofor JPS System w medycynie


Celem Med & Life jest dostarczanie użytkownikom profesjonalnym i domowym skutecznych i bezpiecznych produktów medycznych. 

Skuteczność terapeutyczną Viofor JPS System potwierdza ponad 200 publikacji naukowych, 23 prace doktorskie i habilitacyjne, 56 prac badawczych, w tym prace współfinansowane ze środków publicznych stanowiące "know-how" firmy Med & Life.

Dzięki ustawicznej współpracy ze światem nauki i medycyny, od 19 lat z sukcesem dostarczamy najwyższej jakości aparaturę medyczną, ciesząc się zaufaniem naszych użytkowników.

Wskazaniem do zastosowania Systemów Viofor JPS są stany chorobowe wymagające działań: przeciwbólowych, przeciwzapalnych, regeneracyjnych, relaksacyjnych, poprawiających krążenie obwodowe, antyspastycznych oraz zmniejszających deficyt i dług tlenowy.

Aktualności


Sterownik Viofor JPS Family

Sterownik Viofor JPS Classic

Sterownik Viofor JPS Laser

Magnetolaser aplikator IR

Sterownik Viofor JPS Delux

Dwupanelowy aplikator dwusekcyjny R

Sterownik Viofor JPS Light

Sterownik Viofor JPS Laser

Viofor S-PDT

Pierścieniowy aplikator mały 30cm

Magnetyczno-świetlny aplikator RIR

Pierścieniowy aplikator duży 65cm

Dwupanelowy aplikator dwusekcyjny RIR

Pokrowiec transportowy 6S

Zadaj pytanie, wyraź swoją opinię

Kontakt


Med & Life Sp. z o.o.
Aleja Marii Dąbrowskiej 45
05-806 Komorów


e-mail: info@medandlife.com
tel. +48 22 759 15 15
fax. +48 22 759 15 19


NIP 534-10-47-376
REGON 011722160
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000027473
kapitał zakładowy 408.000,00 zł


Mapa