Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Mapa


google maps einbinden

Zadaj pytanie, wyraź swoją opinię
Kontakt


Med & Life Sp. z o.o.
Aleja Marii Dąbrowskiej 45
05-806 Komorów


e-mail: info@medandlife.com
tel. +48 22 759 15 15
fax. +48 22 759 15 19


NIP 534-10-47-376
REGON 011722160
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000027473
kapitał zakładowy 408.000,00 zł