Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Viofor JPS w mediach


Wiadomosci - Sieroń

Viofor w mediach

Viofor w mediach 2

Viofor w mediach 3

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 5

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 5

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 5

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 5

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 4

Viofor w mediach 4