Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

O nas


Med & Life Sp. z o. o.
Rok założenia - 1995.
Pracujemy pod hasłem High Quality Medical Devices.
Certyfikowany zakres działalności to „projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja, wyrobów medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji".
Skuteczność terapeutyczna i wysoki poziom technologiczny naszych wyrobów to wynik wieloletnich prac badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny i techniki. Badania były prowadzone w wielu placówkach:  instytutach naukowych, klinikach i szpitalach.
Dofinansowanie ze środków budżetowych pozwoliło zrealizować szeroki program badań medycznych, których wyniki były podstawą określenia zakresu wskazań, przeciwwskazań, parametrów terapeutycznych i skuteczności Systemów Viofor JPS. Podstawy naukowe.
Nowa technologia i wysoka jakość naszych wyrobów oraz zaangażowanie Med & Life w rozwój innowacyjności, potwierdzają otrzymane wyróżnienia i nagrody, a zastosowane rozwiązania objęte są ochroną patentową.
Nasze produkty z serii Professional są powszechnie stosowane w wiodących placówkach medycznych, klinikach, szpitalach, sanatoriach, gabinetach rehabilitacji, medycynie sportowej, wellness & spa.
Patrz - Lista referencyjna.
 
Sukcesem rynkowym są wyroby dedykowane do zastosowania w warunkach domowych z serii Home. Dzięki nim dziesiątki tysięcy naszych klientów, mogło poprawić jakość życia i zmniejszyć ilość przyjmowanych leków w szczególności, przeciwbólowych, przeciwzapalnych, nasennych. Opinie użytkowników.
Klienci mają możliwość uzyskania  porady medycznej przy pomocą formularza  Porad Medycznych w zakresie zastosowania systemów Viofor JPS.  
 Zabiegi wykonywane aparatami Viofor JPS System objęte są refundacją NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

Zadaj pytanie, wyraź swoją opinię

Kontakt


Med & Life Sp. z o.o.
Aleja Marii Dąbrowskiej 45
05-806 Komorów


e-mail: info@medandlife.com
tel. +48 22 759 15 15
fax. +48 22 759 15 19


NIP 534-10-47-376
REGON 011722160
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000027473
kapitał zakładowy 408.000,00 zł


Mapa