Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.1.2017 Pobierz dokument

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2.2017 Pobierz dokument

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.3.2017 Pobierz dokument

Rysunki orientacyjne do zamówienia ZP.3.2017 Pobierz dokument

Projekt umowy ZP.3.2017 Pobierz dokument


Rekrutacja na stanowisko Projektant/Grafik/Tester

Projektant/Grafik/Tester – interfejsu użytkownika

Opis stanowiska:


Wymagania:

Oczekiwane cechy osobowości:

Oferujemy:

CV kandydatek/kandydatów oraz opcjonalnie list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: biuro@medandlife.com w tytule wpisując APLIKACJA na stanowisko grafik.

Zgłoszenia prosimy kierować do 30.12.2016.

W CV i liście motywacyjnym prosimy umieścić poniższą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy  podczas realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).".