Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Publikacje naukowe Viofor JPS System EN

 

Viofor JPS System - References 79

 

 1. Aretinski W.B:, Isupow A.B.: Ocena wpływu magnetoterapii na wskaźniki hemodynamiczne pacjentów w wieku dojrzałym. Biuletyn Medycyny Rehabilitacyjnej 2012, 4, 50-54.
 2. Biały D., Wawrzyńska M., Bil-Lula I., Krzywonos-Zawadzka A., Woźniak M., Virgilio J.J. Cadete, Sawiski G.: Low frequency electromagnetic field conditioning protects against I/R injury and contractile dysfunction in the isoleted rat heart. BioMed Research International - An Open Access Journal, 2015.
 3. Bilska-Urban A., Kubacka M., Sieroń A., Wiczkowski A., Cieślar G., Birkner E., Maciaszek-Łój B. : Changes in enzymes activity in the blood and hepatic tissue homogenats of ovariectomised female rats after exposure to an ELF magnetic field. Polish J Med Phys & Eng 2001, 7(1): 59-66.
 4. Boerner E., Kobylańska M., Bieć E., Ratajczak B., Demczuk-Włodarczyk E., Demidaś A. Use of variable magnetic field of low frequency in degenerative knee joint disease. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 9, No. 3-4/2003.
 5. Cholewka A., Drzazga Z., Michalik K., Sieroń A.: Whole body cryotherapy and magnetotherapy influence on some cardiac parameters. Polish J. of Environ. Stud. 2006, Vol. 15, No. 4A, 19-21.
 6. Brandmaier R. Die Wirksamkeit der Therapie mit pulsierenden Magnetfeldern bei orthopadischen Erkrankungen Springer LoseblattSysteme, Folgelieferung august 2002.
 7. Cieślar G., Mrowiec J., Kasperczyk S., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A.: Analgesic effect of simultaneous exposure to infrared laser radiation and µT magnetic field in rats. Proc. of SPIE Vol. 6846 68460E-1.
 8. Cieślar G., Mrowiec J., Puszer M., Walentek T., Plech A., Kasperczyk S., Sieroń A.: Analgesic effect of simultaneous exposure to µt magnetic field and infrared radiation in rats. Polish J. of Environ. Stud. 2006, Vol. 15 No. 4A, 22-24.
 9. Cieślar G., Mrowiec J., Puszer M., Walentek T., Plech A., Kasperczyk S., Sieroń A.: Influence of simultaneous exposure to µt magnetic field and infrared radiation on behavior in rats. Polish J. of Environ. Stud. 2006, Vol. 15, No. 4A, 25-27.
 10. Cieślar G., Mrowiec J., Zalejska-Fiolka J., Birkner E., Kasperczyk S., Sieroń A. : Influence of chronic exposure to weak variable magnetic field on antioxidant activity in rats with experimental inflammation. Bioelectromagnetics 2005, Dublin, Ireland.
 11. Cieślar G., Mrowiec J., Zalejska-Fiolka J., Birkner E., Kasperczyk S., Sieroń A. : Analgesic effect of chronic, simultaneous exposure to weak variable magnetic field and red light in rats. Bioelectromagnetics 2005, Dublin, Ireland.
 12. Cieślar G., Sieroń.: Application of variable magnetic fields in the treatmet of drug-resistant depression. Treatment of trophic leg ulcers with application of variale magnetic fields. XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circutis, 2012, Croatia, Pula, 26-29 June.
 13. Cieślar G., Sieroń A., Turczyński B., Adamek M., Jaskólski F. : The influence of extremely low-frequency variable magnetic fields on rheologic and dielectric properties of blood and the water-electrolyte balance in experimental animals. Bioelectrochemistry and Bioenergetics 35, 1994, 29-32.
 14. Cieślar G., Zalejska-Fiolka J., Birkner E., Kasperczyk S., Sieroń A. : Influence of long-lasting exposuer to weak variable magnetic field on activity of antioxidant enzymes in rats. Physica Medica, Vol. XX, Suplement 1, 2004.
 15. Cieślar G.,Zalejska-Fiolka J., Birkner E., Kasperczyk S., Sieroń A. : Influence of chronic exposure to weak variable magnetic field on serum lipids in rats. Bioelectromagnetics 2005, Dublin, Ireland.
 16. Dąbrowski M.P., Stankiewicz W., Jung A., Kalicki B., Zuber J. : Clinical application of immunocorrective effects of low fraquency homogenous magnetic field. Immunology, Vol.30 Supplement I 2005.
 17. Dąbrowski M.P., Stankiewicz W., Witkowski W., Jung A., Kalicki B., Zuber J.: Clinical and immunological effects of magnetostimulation in children with recurrent infections of respiratory tracts. Przegląd elektrotechniczny, 2008, 12, 155-156.
 18. Dąbrowski M.P., Zuber J., Stankiewicz W. Jung A., Kalicki B. : Immunocorrective effects of magnetostimulation in children suffering from recurrent respiratory tract infections. MEDIMOND 2004 - reprint from Immunology 2004.
 19. Dobos J., Gyore I., Szucs A.: Magnetostimulation by Viofor JPS and restitution after loading.Magyar Sporttudomanyi Szemle, 2007/4, 8, 32, 14-16.
 20. Glinka M., Sieroń A., Birkner E., Grzybek H. : The influence of magnetic fields on the primary healing of incisional wounds in rats. Electromagnetic Biology and Medicine Vol.21, No.2, pp.169-184,2002.
 21. Grabiec A., Max A., Tischner M. : Parthenogenetic activation of domestic cat oocytes using ethanol, calcium ionophore, cycloheximide and a magnetic field.SinceDirect, Theriogenology 67 (2007) 795-800.
 22. Griesz-Brisson M., Sieroń A. : Magnetfeldtherapie. Teil 2: Der biologische Wirkungs-mechanismus elektromagnetischer Felder Springer LoseblattSysteme, Folgelieferung April 2004.
 23. Jasińska-Myga B., Opala G., Kłodowska-Duda G., Świat M., Sieroń A., Jakubowska D.: Efficacy and safety of weak electromagnetic fields in Parkinson's disease patients. Movement Disorders 2005, Vol. 20, Suppl. 10, s. 99.
 24. Hojan-Jezierska D., Pankowska M., Wicher A., Szymiec E., Kraśnik M., Knapkiewicz M.: Synergistic effect of ELF-Magnetic Field and IR radiation on tinnitus patients. Acta Physica Polonica A, 2012, vol. 121, 96-99.
 25. Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A. : Pain treatment with extremely low frequency magnetic fields - own experience. Engineering of Biomaterials, Marc 2003, No. 26.
 26. Jutrzenka-Jesion J., Chochowska M., Hojan-Jezierska D.: Myofascial trigger points and the pody posture - deactivating them applying magnetic fields (preliminary reports). Acta Physica Polonica A, 2014,4, vol. 125, 16-19.
 27. Jutrzenka-Jesion J., Hojan-Jezierska D., Chochowska M.: The influence of incorrect posture on myofascial pain syndrome. The removal of trigger points with use of magnetic fields. XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering 15-19 April 2013,35-36.
 28. Karasek M., Woldańska-Okońska M. : Electromagnetic fields and Human Endocrine System. Review - Biological Effects of Electromagnetic Radiation, The Scientific World JOURNAL 2004, 4(S2), 23-28.
 29. Kawczyk-Krupka A., Sieroń A., Shani J., Czuba Z.P., Król W. : Biological effects of extremely low-fraquency magnetic fields on stimulated macrophages J774.2 in cell culture. Electromagnetic Biology and Medicine Vol.21, No.2 pp.141-153, 2002
 30. Kubacka M., Bilska-Urban A., Sieroń A., Wiczkowski A., Cieślar G., Birkner E., Grucka-Mamczar E. : Changes in oxygen free radicals caused by an ELF magnetic field in hepatic tissue homogenats of overiectomised female rats. Polish J Med Phys & Eng 2001, 7(1): 11-18.
 31. Kwiecień-Czerwieniec I., Woldańska-Okońska M. Magnetoledtherapy in comprehensive pediatric rehabilitation. Polish Annals of Medicine 2012, 19, 163-169.
 32. Laitl-Kobierska A., Cieslar G., Sieroń A., Grzybek H. : Influence of alternating extremely low frequency ELF magnetic field on strukture and function of pancreas in rats. Bioelektromagnetics 23:49-58, 2002.
 33. Lietz-Kijak D., Kijak E., Stępniak B., Kubala E., Perz A., Kiljański M., Śliwiński Z.: Diagnostyka laserowa temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki po zabiegach fizykoterapeutycznych. Fizjoterapia Polska, 2001, 60-66.
 34. Lietz-Kijak D., Kijak E., Śliwiński Z., Opalko K.: The use of physiotherapy in the regeneration of periapical bone structures of the teeth, prepared to load the prosthetic. Postępy Hig Med Dosw 2013, 67, 643-647.
 35. Marcinkowska-Gapińska A.: Influence of magnetic field on rheological properties of blood. EQBS International Symposium 2013, 36, 11-12.
 36. Marcinkowska-Gapińska A.: Analysis of the effect of magnetostimulation on the viscoelastic properties of blood in patients with lasting pain. XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering 15-19 April 2013. 22.
 37. Marcinkowska-Gapińska A., Kowal P.: Effects of Magnetostimulation on hemoreological properties in patients with backpain. EQBS International Symposium 2013, 36, 20-21.
 38. Marcinkowska-Gapińska A., Kowal P.: Analysis of the effect of magnetostimulation on viscoelastic properties of blood in patients with lasting pain. Acta Physica Polonica A, 2014, 4, vol. 125, 24-26.
 39. Marcinkowska-Gapińska A., Nawrocka-Bogusz H.: Analysis of the magnetic field influence on the rheological properties of healthy persons blood. BioMed Reserch International 2013
 40. Mrowiec J., Sieroń A., Plech A., Cieślar G., Biniszkiewicz T., Brus R. : Involvement of nitric oxide in the mechanism of analgesic effect of ELF magnetic fields in rats. Polish J Med Phys & Eng 2001, 7(1): 3-10.
 41. Mucha-Janota M.,>Mucha R., Sieroń A.: Hamilton Depression Scale (HDS) as depression and hypomania's physical treatment factor. MedsportPress, Complementary and Alternative Medicine in Science, 2013, 2, vol.1, 153-156
 42. Nawrocka H., Poniedziałek B., Jaroszyk F., Wiktorowicz K.: Effects of low intensity magnetic fields and red light on respiratory burst of neutrophils. Polish J. of Environ. Stud. 2006,Vol. 15, No. 4A, 28-30.
 43. Nawrocka-Bogusz H., Jaroszyk F.: May variable magnetic field and pulse red light induce synergy effects in respiratory burst of neutrophils in vitro? Journal of Physics : Conference Serie 329, 2011, 1-9.
 44. Nawrocka-Bogusz H., Jaroszyk F.: The effect of the red light on reactive oxygen species production by neutophils in vitro. Acta Physica Polonica A, 2012, Vol. 121, 57-60.
 45. Opalko K., Dojs A.: Bone structure regeneration after low induction magnetic field treatment in teeth chosen for extraction. Advances in Medical Sciences 2006, 51, supl. 1, 151-153.
 46. Pankowska M., Hojan-Jezierska D., Skrodzka E., Szymiec E., Kubisz L., Świdziński T., Wicher A.: Effect of ELF magnetic stimulation on distortion product of otoacoustic emission in tinnitus patients. Acta Physica Polonica 2011, Vol. 119, 1035-1039.
 47. Pasek J., Cieślar G., Pasek T., Sieroń A.: Burns in children - difficult medical, social and environmental problems. Pol. J. Environ. Stud. 2012, 21, 5, 1513-1516.
 48. Pasek J., Kwiatek S., Pasek T., Kozłowska-Kwiatek I., Kwiatek P., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A.: Changing magnetic fields in the treatment of compressive fractures in the cervical spine - case description. Polish J. of Environ. Stud. 2009, 18,3, 429-433.
 49. Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Magnetoledtherapy in the treatmentof wounds after surgical procedures of the knee joint. Therapeutics and Clinical Risk Management, 2014, 10, 717-720.
 50. Pasek J., Sieroń A., Cieślar G.: Treatment of trophic leg ulcers with application of variale magnetic fields. XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circutis, 2012, Croatia, Pula, 26-29 June.
 51. S. Pecyna M.B., Grochmal-Bach B.: The impact of a low induction magnetic field on brain wave rhythms in young women and men with and without disturbances of logical-mathematical thinkihg. Acta Neuropsychologica 2009, 7, 2, 139-152.
 52. Puchalska-Niedbał L., Kulik U.: Magnetostymulacja wspomagająca leczenie zapalenia błony naczyniowej u dzieci - prezentacja przypadku. Okulistyka, 2013, 1.
 53. Reinisch F. : Magnetfeldtherapie. Teil 1: Geschichtlicher Hintergrund und allgemeine Grundlagen. Springer LoseblattSysteme, Folgelieferung Dezember 2002.
 54. Pulyk A.P., Sieroń A.: The use of magnetic fields in the medical rehabilitation of patients after stroke. Wiadomości Lekarskie 2012, LXV, 4, 259-264.
 55. Pulyk A.P., Żurawljew B.K., Timczenko H.D.: The use of magnetic stimulation in medical rehabilitation of patients with post-stroke cognitive impairment. Acta Balneologica 2013, LV, 1, 31-35.
 56. Sieroń A., Brus R., Szkilnik R., Plech A., Kubański N., Cieślar G. : Influence of alternating low frequency magnetic fields on reactivity of central dopamine receptors in neonatal 6-hydroxydopamine treated rats. Bioelectromagnetics 22:479-486, 2001
 57. Sieroń A., Hese Robert., Sobiś J., Cieślar G.: Therapeutic efficacy of variable magnetic field with low induction value in patients with depression syndromes. VI Interantional Congress of the European Bioelectromagnetics Association, 2003, 13-15 November, Budapest, Hungary.
 58. Sieroń A., Labus Ł., Nowak P., Cieślar G., Brus H., Durczok A., Zagził T., Kostrzewa R.M., Brus R.: Alternating extremely low frequency magnetic field increases turnover of dopamine and serotonin in rat frontal cortex.Bioelectromagnetics 00:1-5, 2004.
 59. Sieroń A., Pasek J., Cieślar G.: Variable magnetic fields in the conservative analgesic treatment of peritoneal adhesions. Przeglad Techniczny 2001, R.87., Nr. 12b, 149-151.
 60. Similowski T. : Respiratory Applications of Magnetic Stymulation. Bio-Elektra.
 61. Skomro P., Lietz-Kijak D., Kijak E., Bogdziewicz-Wałęsa O., Opalko K.: The change of electric potentials in the oral cavity after application of extremely low frequency pulsed magnetic field. Postępy High Med Dosw 2012, 66, 991-995.
 62. Skomro P., Opalko K., Bohdziwicz O., Nocen I., Janiszewska-Olszowska J.: Limited effect of low frequency magnetic fields on the concentration of calcium, magnesium and fluoride in saliva. Magnesium Reserch 2009, 22(2), 89-92.
 63. Sobaniec-Łotowska Maria E., Sidorska M., Łotowska J.M., Opalko K., Bułatowicz I., Dojs A., Łotowski W.: Immunoreactivity of CD31 protein in Endothelial cells of microcirculation in oral soft tissues in patients with intra-osseous titanium implants subjected to extremely low-frequency magnetic fields: the first report in prosthetic patients. Polish J. of Environ. Stud. 2011, 20, 3, 763-769,
 64. Sobiś J., Jarząb M., Hese R. T., Sieroń A., Zyss T., Gorczyca P., Gierlotka Z., Pudlo R., Matysiakiewicz J.: Therapeutic efficacy assessment of weak variable magnetic fields with low value of induction in patients with drug-resistant depression. Journal of Affective Disorders JAD-04379; No of Pages 6.
 65. Stankiewicz W., Dąbrowski M.P., Kieliszek J., Sobiech J.: Low energy electromagnetic fields and immunity. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2009, 15, 1-2.
 66. Stankiewicz W., Szymański P, Dąbrowski M.P., Witkowski W.: Immunocorrective effects of magnetotherapy administered in patients with thermal injury XIX Sympozjum PTZE, Worliny 2009.
 67. Stankiewicz W., Szymański P, Dąbrowski M.P., Witkowski W.: Immunocorrective effects of magnetotherapy administered in patients with thermal injury Przegląd Elektrotechniczny 2009, 12, 49-50.
 68. Vlhova H.: The importance of the lymphatic system in healing of chronic wounds. The European Journal of Lymphology 2007, XVII, 51, 15.
 69. Vlhova H.: Pece o diabetickou nohu v praxi. Diagnoza, 2008, 2, 20-23.
 70. Weber Renata V., M.D.; Navarro Alberto, M.D.; Wu June K., M.D.; Yu Han-Liang, M.D.; Strauch Berish, M.D. : Pulsed magnetic fields applied to a transferred arterial loop support the rat groin composite flap. Plastic And Reconstructive Surgery, October 2004, Vol. 114, No. 5 / Pulsed Magnetic Fields.
 71. Wierzcholski K., Czajkowski A.A. : Biotribology elements for magnetic field influences on the human joint operation. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol.3, Suplement 1, 2001.
 72. Wilk G., Modrzejewska M., Lachowicz E., Lisiecka-Opalko K., Myśliwiec L., Rutkowski D., Kotrych K., Burzyńska K., Gołubińks E.: From ophthalmologist to dentist viaradiology. Pol j Radiol, 2012, 77(1), 21-27.
 73. Witkowski W., Stankiewicz W., Dabrowski M.P., Szymanski P. : Immune monitoring of magnetostimulation in complex treatment of burn injury. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2006, 12, 4, 142-146.
 74. Woldańska-Okońska M., Czernicki J., Miecznik A. : The double-blind evaluation of the magnetophoresis efficacy with the application of 2,5% Ketoprofenum-gel in patients with Gonarthrosis 14th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicin "Advences in PMR - Traditional and Modern Concepts", Austria, Vien, 12-15 May 2004 p 158.
  and
  Woldańska-Okońska M., Czernicki J., Karasek M. The influence of low frequency pulsating magnetic fields used in magnetotherapy and magnetosimulation on sex hormones in humans 14th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicin "Advences in PMR - Traditional and Modern Concepts", Austria, Vien, 12-15 May 2004 p 184.
 75. Woldańska-Okońska M., Karasek M., Czernicki J. : The influence of chronic exposure to low frequency pulsating magnetic fields on concentrations of FSH, LH, prolactin, testosterone and estradiol in men with back pain. Neuroendocrinology Letters No.3, June Vol.25, 2004.
 76. Woldańska-Okońska M., Czernicki J., Karasek M. The influence of low-frequency magnetic fields of different parameters on the secretion of cortisol in men. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2013, 26, 1-10.
 77. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: The Influence of low frequency pulsating magnetic fields of different parameters on the secretion of FSH, LH, prolactin, testosterone and estradiol in men. J Steroids Hormon Sci, 2014, Vol.5, 4.
 78. Wróbel M.P., Szymborska-Kajanek A. Strzelczyk J.K., Karasek D., Rawwash H.A., Biniszkiewicz T., Cieślar G., Hajdrowska B., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A., Wiczkowski A., Grzeszczak W., Strojek K.: Impact of low-frequency pulsed magnetic fields on defensin and CRP concentrations in patients with painful diabetic polyneuropathy and in healthy subjects. Electromagnetic Biology and Medicine, 2010, 29, 19-25.

79.  Wróbel M.P., Szymborska-Kajanek A., Wystrychowski G., Biniszkiewicz T., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A., Pierzchała K., Grzeszczak W., Strojek W.: Impact of low frequency pulsed magnetic fields on pain intensity, quality of life and sleep disturbances in patients with painful diabetic polyneuropathy Diatetes & Metabolism 2008, 34, 349-354. 

Piśmiennictwo medyczne dotyczące aparatu
Viofor JPS System


Liczba pozycji literaturowych    162

Literatura fachowa - książki

1.     Bauer A., Wiecheć M.: "Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, 2008.

2.     Fiedor P., Kęcik T., Niechoda Z., Nowakowski M., Otto W., Pirożyński M., Stanowski E.: "Zarys klinicznych zastosowań laserów". Dom Wyd. Ankar, Warszawa 1995.

3.     Mika T., Kasprzak W.:"Fizykoterapia". Wydanie IV uzupełnione. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

4.     Molski M., Stryła W.:"Fizyka piękna" Wydanie I, Poznań 2007

5.     Opalko K., Sieroń A.:"Zmienne pola magnetyczne w stomatologii i okulistyce" Wydanie I, Alfa-Medica Press. Bielsko-Biała 2009.

6.     Pecyna M.B.: "Wolnozmienne pola magnetyczne w badaniach psychofizjologicznych". Wydawnictwo Akademickie "ŻAK". Warszawa 2001.

7.     Pecyna M.B.: "Wolnozmienne pola magnetyczne w psychoprofilaktyce". Wydawnictwo Akademickie "ŻAK". Warszawa 2002.

8.     Pecyna M.B.: "Psychofizjologiczne spojrzenie na pola magnetyczne niskiej indukcji". Agencja Wydawnicza Medsportpress. Warszawa 2004.

9.     Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: "Magnetoterapia i laseroterapia". Wyd. II poprawione i uzupełnione Śl. AM, Katowice 1994.

10.  Sieroń A.(red.): "Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie.". Wyd. II uzupełnione i poprawione. Alfa-Medica Press. Bielsko-Biała 2002.

11.  Sieroń A., Cieślar G.: "Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii." Wydanie I, Alfa-Medica Press. Bielsko-Biała 2013.

12.  Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G.: "Fizjoterapia" Wyd. III rozszerzone i uzupełnione. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

13.  Śliwiński Z., Sieroń A.: "Wielka fizjoterapia" Elsevier & Partner, Wrocław 2014.

Magnetostymulacja, magnetoterapia, światłolecznictwo - podstawy

1.     Cieślar G., Sieroń A., Adamek M.: Łączne zastosowanie zmiennych pól magnetycznych i promieniowania laserowego w medycynie. Fizjoterapia. 1994, 2(4), 20-21.

2.     Drzazga Z., Sieroń A., Liszka G., Wójcik J.: Pola magnetyczne stosowane w magnetoterapii. Baln. Pol. 1997, 39(3-4), 79-94.

3.     Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Domowa terapia z wykorzystaniem zmiennych pól magnetycznych i światła. Rehabilitacja w Praktyce. 2007, 3, 50-52.

4.     Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Magnetostymulacja - nowoczesna forma terapii w medycynie i rehabilitacji. Fizjoterapia 2006. 14, 4, 3-8.

5.     Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2007, 4, 284-285.

6.     Pasek J., Misiak A., Mucha R., Pasek T., Sieroń A.: Nowe możliwości w fizykoterapii - magnetolaseroterapia. Fizjoterapia Polska. 2008, 1(4), 8, 1-10.

7.     Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego w medycynie. Fizjoterapia. 1994, 2(4), 22-24.

8.     Sieroń A.: Magnetoterapia - magnetostymulacja. Podstawy cz.I. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 1-2.

9.     Sieroń A.: Magnetoterapia - magnetostymulacja. Podstawy cz.II. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 45-46.

10.  Sieroń A., Kawczyk-Krupka A.: Komórkowe efekty oddziaływania wolnozmiennych pól magnetycznych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 79-85.

11.  Sieroń A., Cieślar G.: Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2000, 6, 87-89.

12.  Sieroń A.: Lasery w rehabilitacji. OPM 2005, 11, 42-43.

13.  Sieroń A.: Pole magnetyczne w medycynie - stan aktualny. OPM 2005, 5, 55-57

14.  Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 2, 26-30.

15.  Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło w rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 3, 20-23.

16.  Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Magnetoterapia. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 3, 29-32.

17.  Sieroń A., Pasek J., Mucha R. : Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji - magnetoledoterapia. Baln. Pol. 2007, 69(1)), 1-7.

18.  Sieroń A., Pasek J., Mucha R. : Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2007, 1, 25-27.

Efekty biologiczne - prace doświadczalne

1.     Duda D., Sieroń A.: Wpływ magnetostymulacyjnego wolnozmiennego pola na krew in vitro. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2003, 9, 135-139.

2.     Jaroszyk F.,Nawrocka H., Warchoł W., Włodarczyk D.: Kinetyka transportu subpopulacji plemników in vitro w zmiennym polu magnetycznym z zakresu ELF. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2004, 10, 91-99.

3.     Marcinkowska-Gapińska A., Kowal Piotr.: Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny kończyn górnych. Neuroskop 2009, 11.

4.     Nawrocka-Bogusz H., Jaroszyk F.: Wpływ światła czerwonego na wytwarzanie reaktywnych form tlenu przez neutrofile in vitro. XVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków – Zakopane, 28.03 – 01.04 2011, 67-69.

5.     Paluszak J., Sosnowski P., Mirkut K.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi szczura. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1999, 5, 1-5.

6.     Pisula A., Jackowska E., Trojańska A., Łazowski J.: Wpływ jednorazowej magnetostymulacji na elektryczną pobudliwość mięśni. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2004, 10, 119-122.

7.     Rusak A., Rybak Z.: Czy magnetostymulacja może mieć wpływ na gojenie ran> Badania in vitro. Polim. Med 2013, 43, 3, 147-152.

8.     Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Wpływ impulsowych pól magnetycznych stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wydzielanie kortyzolu u ludzi. Med. Pracy. 2003, 54(1), 29-32.

9.     Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Wpływ impulsowych pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wydzielanie hormonów tarczycy u ludzi. Med. Pracy. 2003, 54(4), 335-339.

10.  Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Skutki biologiczne oddziaływania pól (elektro)magnetycznych niskiej częstotliwości wywierane poprzez ich wpływ na wydzielanie hormonów. Przeg. Lek. 2003, 60, 10, 657-662.

Ocena skuteczności pola magnetycznego

1.     Bąk L., Należyty-Kozak H., Dziewanowski K.: Zastosowanie magnetoterapii u chorych z p.n.n. leczonych w programie powtarzalnych hemodializ. Problemy Lek. 2004, Suplement - VI Krakowskie Dni Dializoterapii 2-4.06.2004.

2.     Bryl A., Krauss H., Paluszak J., Kowal P., Sosnowski P., Adamczak A.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu. Nowiny Lekarskie 2006, 75, 4, 315-320.

3.     Ciejka E., Wójtowicz K.:Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa. Baln. Pol. 2009, 53, 3(117), 189-193.

4.     Cieślar G., Latos W., Mrowiec J., Sieroń A.: Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Inż. Biomedyczna 2007, 13, 2, 113-118.

5.     Dąbrowski M.P.: Immunotropowe właściwości pól magnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS. Pediatr. Med. Rodz. 2005, I (I), 78-83.

6.     Janczak Z., Niemierzycka A., Zdrodowska A.: Wpływ magnetoterapii i magnetostymulacji na proces restytucji powysiłkowej. Fizjoterapia Polska 2002, 2, 3, 194-198.

7.     Krukowska J., Woldańska-Okońska W., Jankowska K., Kwiecień-Czerwieniec I., Czernicki J.: Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wiad. Lek. 2010, 63, 4, 265-275.

8.     Mucha R., Mucha M., Budziosz J., Sieroń A.: Zastosowanie kliniczne pól magnetycznych w synergii ze światłem niskoenergetycznym. Nowiny Lekarskie 2010, 79, 3, 167-172.

9.     Mucha-Janota M., Śliwiński Z., Mucha R., Budziosz J., Sieroń A.: Ocena skuteczności skojarzonej terapii wibroakustycznej i magnetostymulacji na ból i ruchomość kręgosłupa kierowców zawodowych z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Medsportpress, 2013, 3(4), vol. 9, 187-196.

10.  Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Pola magnetyczne w zachowawczym leczeniu dolegliwości bólowych mnogich zrostów - opis przypadku. Chirurgia Polska 2009,11, 1 32-37.

11.  Pasek J., Sieroń A., Nowosad M., Błaziak L.: Wybrane metody fizjoterapeutyczne w leczeniu dysfunkcji mięśni miednicy u kobiet. Rehabilitacja w ginekologii, 2014, 3, 24-27.

12.  Sieroń A., Biniszkiewicz T., Sieroń K., Głowacka M., Biniszkiewicz K.: Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 133-137.

13.  Sieroń A., Pasek J., Cieślar G.: Variable magnetic fields in the conservative analgesic treatment of peritoneal adhesions. Przegląd Techniczny 2011, R.87., Nr. 12b, 149-151.

14.  Sieroń A., Sieroń-Stołtny K., Biniszkiewicz T., Stanek A., Stołtny T., Biniszkiewicz K.: Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 1-8.

15.  Sieroń A., Sieroń-Stołtny K., Mrugała-Przybyła B.: Aktualne spojrzenie na stosowanie pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 147-148.

16.  Sieroń A., Cieślar G.: Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w medycynie - 15-letnie badania własne. Wiad. Lek. 2003, 56(9-10), 434-441.

17.  Stankiewicz W., Szymański P., Dąbrowski M.P., Witkowski W.: Immunocorrective effects of magnetostimulation administered in patients with thermal injury. Przegląd Techniczny 2009, R.85., Nr. 12, 49-50.

18.  Śliwiński Z., Michalak B., Halat B., Kufel W., Kopa M., Kurant B., Wysoczańska M.: Możliwości wykorzystania magnetostymulacji w leczeniu urazu wielonarządowego - prezentacja przypadku. Zgorzelec, 2013.

19.  Witkowski W., Stankiewicz W., Dąbrowski M., Szymański P.: Monitorowanie immunologiczne magnetostymulacji w kompleksowym leczeniu oparzeń. Int. Rev. Allergol. Clin, Immunol. 2006, 12, 4 142-146.

20.  Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Ocena skuteczności magnetostymulacji w fizjoterapii (badania ankietowe). Wiad. Lek. 2004, 57(1-2) 44-50.

Choroby narządu ruchu

1.     Cieślar G., Rozmus-Kuczia I., Łatka U., Matyszkiewicz B., Krzeszkowiak T., Mrowiec J., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A.: Ocena przydatności klinicznej zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS System Magnetic & Light Therapy w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn. Baln. Pol. 2004, 66(3-4), 42-57.

2.     Dobrzyniecka B., Prusek W., Zaremba-Nizioł B., Cieślar G., Sieroń A.: Badanie skuteczności terapeutycznej i tolerancji zastosowania magnetostymulacji systemem Viofor JPS w leczeniu dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Baln. Pol. 2004, 66(3-4), 86-92.

3.     Krukowska J., Woldańska-Okońska M., Jankowska K., Kwiecień-Czerwieniec I., Czernicki J.: Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Wiadomości Lekarskie 2010, tom 63., 4, 265-275.

4.     Janiszewski M.: Wpływ terapeutycznego systemu magnetostymulacyjnego (MRS 2000) na niektóre wskaźniki biomechaniczne narządu ruchu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 73-75.

5.     Jankowska E., Pietraszkiewicz T., Thannhauser J., Borodulin-Nadzieja L.: Wykorzystanie magnetostymulacji w terapii zespołów bólowych narządu ruchu (badania własne). Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2000, 6, 29-33.

6.     Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis). Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 2, 93-96.

7.     Pasek J., Mucha R., Sieroń A.:Magnetoledoterapia w leczeniu bólu zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 3, 189-191.

8.     Pasek J., Pasek T., Manierak A., Sieroń A.:Magnetoledoterapia w leczeniu martwicznego fragmentu kłykcia bocznego kości udowej - opis przypadku. Chirurgia kolana, Artroskopia, Traumatologia sportowa vol.6, 1, 2009.

9.     Staś-Rzendkowska K., Halejak R., Pyszkowska J.: Magnetostymulacja w medycynie bólu. Twój Mag. Med. 2004, 11, 15-20.

10.  Woldańska-Okońska M., Czernicki J., Hyż M.: Ocena skuteczności przeciwbólowej pól magnetycznych o różnej charakterystyce. Baln. Pol. 1999, 61(1-2), 57-81.

11.  Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Działanie przeciwbólowe pól magnetycznych o różnej charakterystyce. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2002, 8, 5-9.

Osteoporoza

1.     Bilska A., Sieroń A., Nowak J., Wiczkowski A.: Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy. Baln. Pol. 1998, 40(3-4), 23-27.

2.     Kubacka M., Cieślar G., Bilska-Urban A., Maciaszek-Łój B., Stanek A., Mostowy A., Szyguła M., Jakubowska D., Strachota-Gorzycka E., Sieroń A.:Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej i terapii zmiennymi polami magnetycznymi w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. Baln. Pol. 2003, 65(3-4), 15-20.

3.     Stanosz S., Stanosz M., Wysocki K.: Ocena markerów tworzenia kości u kobiet z osteoporozą eksponowanych wolnozmiennymi polami magnetycznymi. Pol. Merk. Lek. 2004, 17, 99, 229-231.

Choroby neurologiczne

1.     Brola W., Czernicki J., Opara J., Fudala M., Węgrzyn W.: Zastosowanie magnetostymulacji w zespole zmęczenia u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Rehabilitacja w Praktyce 4/2010

2.     Brola W., Czernicki J., Opara J., Fudala M., Węgrzyn W.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na zmęczenie i wybrane aspekty jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, 2, 182-188.

3.     Brola W., Węgrzyn W., Czernicki J.: Magnetostymulacja jako alternatywna metoda objawowego leczenia stwardnienia rozsianego. Wiadomości Medyczne 2001, 1-5.

4.     Bryl A., Paluszak J.: Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 15-16.

5.     Bryl A., Paluszak J., Piątek J., Łabędzka-Gardy M., Krawczyk J.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na zmniejszenie nasilenia objawów somatycznych i poprawę stanu chorych z objawami depresji Nowiny Lekarskie 2004, 73, 4, 263-267.

6.     Długosz M., Stasiak-Pietrzak A., Krekora K., Czernicki J.: Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane.Baln. Pol. 2009, 53, 3(117), 182-188.

7.     Fibiger W., Starowicz A., Wilk M.: Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Fizjoterapia Polska 2010, 10, 3(4), 202-210.

8.     Jankowska K., Kaczmarek U., Sołtan E., Filipowski H.: Zastosowanie magnetostymulacji w adaptacji do leczenia stomatologicznego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - doniesienia wstępne.Roczniki Ann. Acad. Med. Stetin. 2007, 53, SUPPL. 3, 48-52.

9.     Jankowska K., Kaczmarek U., Sołtan E., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Dobrzyński M.: Ocena skuteczności magnetostymulacji w przygotowaniu do leczenia stomatologicznego młodych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 4, 361-368.

10.  Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A., Przybylek K., Przybylek B.: Oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych na tkanki żywe. Inż.Biomat. 2001, 17-19, 30-31.

11.  Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A.: Zastosowanie kliniczne wolnozmiennych pól magnetycznych - doświadczenia własne. Dent. Med. Probl. 2002, 39, 2, 195-197.

12.  Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A.: Doświadczenia własne z wykorzystaniem wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu bólu. Inż. Biomat. 2003, 26, 13-17.

13.  Kapłun E., Kapłun D., Majcher P., Fatyga M.: Ocena przydatności magnetostymulacji z użyciem aparatu Viofor JPS w usprawnianiu chorych po udarze mózgu. Post. Rehab. 2004, 18, 61.

14.  Kowal P., Marcinkowska-Gapińska A.: Próba oceny wpływu terapii zmiennym polem magnetycznym u pacjentów z chorobą naczyniową mózgu. Neuroskop 2005, 7.

15.  Kubsik A., Długosz M., Stasiak-Pietrzak A., Klimkiewicz P., Krekora K., Woldańska-Okońska M.: Wpływ magnetostymulacji i promieniowania laserowego na stan funkcjonalny i napięcie mięśni chorych na stwardnienie rozsiane. Acta Balneologica 2012,232-239.

16.  Michalak K., Jaroszyk F., Jaśkowski P., Kozubski W.: Badania wpływu zmiennego pola magnetycznego wytworzonego przez magnetostymulator MRS 2000 na chorych z zespołem i chorobą Parkinsona. Baln. Pol. 1999, 61(1-2), 38-56.

17.  Opara J., Brus H., Kapko W., Janota J., Janota B., Mehlich K.: Zastosowanie pola magnetycznego w stwardnieniu rozsianym. Rehabilitacja w praktyce 2013, 2, 42-44.

18.  Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Zmienne pole magnetyczne w leczeniu depresji lekoopornej. Opis przypadku. Baln. Pol. 2006, 68(4), 235-238.

19.  Pasek J., Opara J., Pasek T., Manierak-Pasek A., Sieroń A.: Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym- wyzwanie współczesnej medycyny. Aktualn Neurol, 2009, 9(4), 272-276.

20.  Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Magnetolaseroterapia wspomagająca leczenie półpaśca. Opis przypadku. Baln. Pol. 2008, 50(3), 221-224.

21.  Pasek J., Pasek T., Kniażewska M., Obuchowicz A., Sieroń A.: Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Neurol. Dziec. 2008, 34(17) 71-74.

22.  Pecyna M.B., Murawski P.: Stan relaksacji organizmu ludzkiego w badaniach magnetoencefalograficznych. Zdrowie Publ. 2000, 60, 273-278.

23.  Pecyna M.B.: Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMG. Fizjoterapia Polska 2001, 1, 4, 418-420.

24.  Sadowska L., Mazurek B.: Stosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych (magnetostymulacja Viofor JPS) u małych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Post. Rehab. 2004, 18, 69.

25.  Sadowska L., Mysłek-Prucnal M., Choińska A.M., Mazur A.:Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu. Przeg. Med. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, 1, 8-30.

26.  Sieroń A., Cieślar G., Matuszczyk J., Żmudziński J.: Próba wykorzystania zmiennego pola magnetycznego w objawowym leczeniu stwardnienia rozsianego. Pol. Tyg. Lek. 1996, 51(6-9), 113-115.

27.  Sieroń A., Hese T.R., Sobiś J., Cieślar G.: Ocena skuteczności terapeutycznej słabych zmiennych pól magnetycznych o niskiej wartości indukcji u chorych z zaburzeniami depresyjnymi. Psych. Pol. 2004, 38, 2, 217-225.

28.  Sieroń A., Jędrzejewska A., Dobosiewicz K., Czubak J., Mucha R., Flak M., Dyner-Jama I., Szota M., Czernicki K., Liska A., Durmała J. Magnetostymulacja z jonowym rezonansem cyklotronowym jako nowa metoda wspomagająca leczenie powikłań neurologicznych przy złamaniach. Neurol. Dziec. 2007, 16(31), 1-5.

29.  Sieroń A., Obuchowicz A., Bilska A., Żmudzińska-Kitczak J., Białek-Kaleta J., Małecka A., Sieroń-Stołtny K., Walentek T., Ciesiółka A.: Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu 4-letniego chłopca z encefalopatią niedotleniowo-niedokrwienną. Baln. Pol. 2004, 66(1-2), 73-77.

30.  Sieroń A., Obuchowicz A., Jakubowska D., Żmudzińska-Kitczak J., Pietrzak J., Urban K., Kniażewska M., Sieroń-Stołtny K., Mrugała-Przybyła B., Szyguła S.: Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego u dzieci - opis przypadków. Baln. Pol. 2004, 66(1-2), 58-63.

31.  Szatałow W.G., Pierieponowa E.K., Dubowcewa N.W., Jakubowski C.A.: Magnitoterapia słabym pieremiennym magnitnym polem u dietjej s dieckim centralnym paraliczom s spauzowaniem aparata "Viofor JPS". Dietskaja i padrostkowaja rielbilitacja, 2003,1, 24-27.

32.  Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Zastosowanie pola magnetycznego w rehabilitacji chorych po udarze mózgu. Fizjoterapia. 1998, 6(3), 6-8.

33.  Woldańska-Okońska M., Czernicki J., Ostrzyżek A.: Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu. Post. Rehab. 2004, 18, 82.

34.  Woldańska-Okońska M., Czernicki J. : Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji chorych po niedokrwiennych udarach mózgu. Przegląd Lekarski 2007, 64, 2.

Choroby układu krążenia

1.     Cieślar G., Nowak M., Kawecki M., Glinka M., Sieroń A.: Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w leczeniu ran. Leczenie Ran. 2005, 2(4), 99-106.

2.     Marcinkowska-Gapińska A., Kowal P.: Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny kończyn górnych. Neuroskop, 2009, 11, 37-40.

3.     Marcinowski D., Kubiak S.: Wpływ pola magnetycznego generowanego przez MRS 2000 na wybrane parametry fizjologiczne, metaboliczne i regulację autonomiczną układu krążenia podczas leczenia uzdrowiskowego. Baln. Pol. 1998, 40(3-4), 18-22.

4.     Miecznik A., Czernicki J., Krukowska J.: Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 9-13.

5.     Pasek J., Cieślar G., Stanek A., Pasek T., Sieroń A.: Health resort treatment - a new chance for the treatment of vessel diseases?. Leczenie uzdrowiskowe - nowa metoda leczenia chorób naczyń? Acta Angiol 2010 Via Medica, 16, 3, 99-113.

6.     Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 1, 15-17.

7.     Pasek J., Mucha R., Gmyrek J., Sieroń A.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego systemu Viofor JPS na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem tętniczym. Baln. Pol. 2006, 68(2), 95-100.

8.     Serafin P., Marcinowski D., Jurczyk J., Serafin Z.: Wpływ magnetostymulacji na zmiany stężenia wybranych elektrolitów u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Baln. Pol. 1998,40(3-4), 13-17.

9.     Sieroń A., Glinka M.: Wpływ niskozmiennych pól magnetycznych na proces gojenia się ran. Baln. Pol. 1999, 61(1-2),75-81.

10.  Sieroń A., Stanek A., Cieślar G., Kawczyk-Krupka A., Pasek Jarosław., Mucha R.: Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych i światła w leczeniu guzków krwawniczych odbytu.Przegląd Flebologiczny 2008, 16(1) 5-9.

Choroby narządu wzroku

1.     Hadław-Durska K., Łaszkowska-Płóciennik T., Długosz M., Goś R., Czernicki J.: Wpływ magnetostymulacji stosowanej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego na ciśnienie wewnątrzgałkowe. Mag. Lekarza Okulisty 2008, 2(4).

Choroby skóry

1.     Mucha R., Sieroń A.: Obserwacja zmian zapalnych i nadżerkowych żołędzi w leczeniu magnetoledoterapią - opis przypadku. Fizjoterapia Polska 2010, 10, 2(4), 165-169.

2.     Pasek J., Cieślar G., Pasek T., Manierak A., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A.: Łączne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i światła niskoenergetycznego - nowa możliwości leczenia schorzeń dermatologicznych? Demonstracja przypadków. Ann. Acad. Med. Siles. 2009,63,3 (75-81).

3.     Pasek J., Cieślar G., Pasek T., Sieroń A.:Magnetoledoterapia - metoda fizykoterapeutyczna wspomagająca leczenie po przeszczepie skóry z powodu oparzenia - opis przypadku Przegląd Flebologiczny 2010, 18(3), 61-64.

4.     Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Magnetolaseroterapia w leczeniu bliznowca po zabiegu operacyjnym obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia - opis przypadku. Acta Balneologica 2012,, styczeń-marzec, 44-48.

5.     Pitsch T., Mucha R., Sieroń A.: Leczenie pokrzywki metodami fizykalnymi. Baln. Pol. 2006, 48, 3, 161-163.

Cukrzyca

1.     Sieroń A., Cieślar G., Jochan K., Zatorska B.: Terapeutyczny efekt zmiennych pól magnetycznych u chorych z retinopatią cukrzycową. Baln. Pol. 1995, 37(2), 44-47.

2.     Sieroń A., Cieślar., Biniszkiewicz T.: Terapia za pomocą wolnozmiennych pól magnetycznych - nowa szansa w leczeniu cukrzycy? Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna. 2003, 3, 4, 299-306.

3.     Sieroń A., Biniszkiewicz T., Sieroń-Stołtny K.: Zastosowanie wybranych metod fizykalnych w leczeniu chorych na cukrzycę. Program edukacyjny PTD. 4(8), 8-11.

4.     Wróbel M., Szymborska-Kajanek A., Karasek D., Biniszkiewicz T., Sieroń-Stołtny K., Grzeszczak W., Sieroń A., Strojek K.: Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na przebieg bólowej polineuropatii u chorych na cukrzycę - badania pilotowe. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna. 2005, 5, 1, 59-63.

Stomatologia

1.     Bohdziewich O., Opalko K., Gutowska I., Szych Z.: Wpływ zabiegów magnetostymulacji na zawartość wapna i fluoru w ślinie. Poradnik Stom. 2007, 1 6-9.

2.     Bohdziewich O., Skomro P., Opalko K., Noceń I., Szych Z.: Wpływ zabiegów magnetostymulacji na elektropotencjały w jamie ustnej i zawartość niektórych pierwiastków w ślinie. Ann. Acad. Med. Stetin. 2007, 53, 1 86-89.

3.     Dojs A.: Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zęba widocznych w obrazie rentgenowskim.Ann. Acad. Med. Stetin. 2006,52, 1, 42-49.

4.     Dawiec G., Pogorzelska-Stronczak B.: Wyniki przeciwbólowego działania magnetostymulacji w zabiegach operacyjnego usuwania zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Roczniki Ann. Acad. Med. Stetin. 2007, 53, SUPPL. 3, 17-20.

5.     Jankowska E., Markowska-Kosna D., Thannhauser J., Ponikowska B., Buldańczyk A., Jurczyszyn K.:Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu zespołów bólowych twarzowej części czaszki różnego pochodzenia - doniesienia wstępne. Czas. Stomat. 2005, 58,11.

6.     Jankowska k., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Pregiel B., Sołtan E.: Leczenie stomatologiczne sióstr z zespołem Seckela. Implantoprotetyka 2009, tom X, nr 4 (37).

7.     Kobus A., Kierklo A., Waszkiel D.: Magnetostymulacja jako leczenie wspomagające przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zębów - doniesienia wstępne. Roczniki Ann. Acad. Med. Stetin. 2007, 53, Suppl. 3,: 70-73.

8.     Koszowski R., Śmieszek-Wilczewska J., Dawiec G.: Porównanie efektu przeciwbólowego lasero- i magnetostymulacji przed chirurgicznymi zabiegami stomatologicznymiWiad. Lek. 2006, LIX, (9-10).

9.     Lietz-Kijak D., Opalko K., Kijak E.:Magnetoledoterapia jako leczenie wspomagające przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych zęba - doniesienie wstępne. TPS 2005, 9, 64-66.

10.  Lesiakowski M., Opalko K., Sroczyk M., Piechowicz-Lesiakowska A.: Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym - doniesienie wstępne. Nowa Stomat. 2004, 1, 20-23.

11.  Lietz-Kijak D., Dojs A., Skomro P., Opalko K., Kijak E.: Regeneracja struktury kostnej tkanek okołowierzchołkowych zęba po zastosowaniu zabiegów magnetostymulacji i magnetoledoterapii. IV konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna. Katowice, 11-12 grudnia 2009, 11-12.

12.  Łopuch P., Pihut M., Baczyk-Łopuch O.: Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w stomatologii - przegląd piśmiennictwa. Implantoprotetyka 2010, XI, nr 2-3 (39-40) 46-49.

13.  Opalko K.: Fizjoterapia w stomatologii z wykorzystaniem wybranych aparatów, część druga. Sukces prywatnej praktyki stomatologicznej. Wyd. Raabe, 2002, 3.

14.  Opalko K., Dojs A., Deka W.: Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w praktyce stomatologicznej. Twój Magazyn Medyczny. Stomatologia i Protetyka. 2003, 1, 9-16.

15.  Opalko K., Dojs A.: Zastosowanie pól magnetycznych generowanych przez aparat Viofor JPS w wybranych przypadkach stomatologicznych. MS Magazyn Stomatologiczny. 2003, 9, 59-62.

16.  Opalko K.: Fizykodiagnostyka i fizykoterapia we współczesnym gabinecie stomatologicznym. As Stomat. 2005, 5, 12-15.

17.  Opalko K., Dojs A.: Wpływ magnetostymulacji na regenerację struktury kości okolicy okołowierzchołkowej zęba w ocenie systemu Digora 2.1. Forum Stomat. 2005, 4(8), 227-230.

18.  Opalko K., Dojs A., Piechowicz-Lesiakowska A., Lesiakowski M.: Magnetostymulacja w leczeniu powikłań stomatologicznych. Przeg. Elektrotech. 2005, 12, 81-83.

19.  Opalko K., Dojs A.: Zastosowanie magnetostymulacji - System JPS, jako leczenie wspomagające przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych zęba. Forum Stomat. 2005, 1 Wyd. Spec.

20.  Opalko K., Dojs A., Piechowicz-Lesiakowska A., Lesiakowski M.: Magnetostymulacja w leczeniu powikłań stomatologicznych. XV Sympozjum PTZE, Ciechocinek 2005.

21.  Opalko K., Dojs A., Nestorowicz-Obrzut K.: Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu powikłań po replantacji siekacza szczęki - opis przypadku. As Stomat. 2006, 3, 42-45.

22.  Pasek J., Budziosz J., Pasek T., Sieroń A.:Magnetoledoterapia w leczeniu klinicznych objawów dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Przeg. Stomat. 2010, 10, 48-50.

23.  Pasek J., Pasek T., Sieroń A.:Magnetolaseroterapia w leczeniu suchego zębodołu - opis przypadku. Leczenie Ran 2008, 5(1), 21-24.

24.  Piechowicz-Lesiakowska A., Opalko K., Dorobczyńska G.: Replantacja siekaczy przyśrodkowego i bocznego szczęki wspomagana polem magnetycznym - opis przypadku. Forum Stomat. 2004, I, 16-20.

25.  Piechowicz-Lesiakowska A., Opalko K., Lesiakowski M., Wpływ magnetostymulacji na redukcję bólu pojawiającego się podczas i po leczeniu stomatologicznym. TPS Twój Przeg. Stomat. 2005, 10, 24-25.

26.  Postek-Stefańska L., Brzoza M.: Zastosowanie pola elektromagnetycznego w endodoncji wieku rozwojowego. Roczniki Ann. Acad. Med. Stetin. 2007, 53, SUPPL. 3, 106-113.

27.  Postek-Stefańska L., Brzoza M., Borkowski L.: Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów - opis czterech przypadków. Czas. Stomat. 2006, 59(1), 12-18.

28.  Preiskorn M., Trykowski J., Żmuda S., Pogorzelski C.: Leczenie suchego zębodołu z zastosowaniem pola elektromagnetycznego. Stomat. Współczesna. 2001, Supl. 2, 27-30.

29.  Sieroń D., Lipińska K., Cieślik T., Sieroń A., Kuliński M.: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego w stomatologii w warunkach uzdrowiska. Baln. Pol. 2007, 69(1), 32-36.

30.  Skomro P., Balcerzak I., Opalko K.: Zastosowanie magnetostymulacji w okresie adaptacji pacjenta po założeniu stałego aparatu ortodontycznego. Forum Stomat. 2006, 1(9), 14-17.

31.  Skomro P., Lietz-Kijak D., Kijak E., Bogdziewicz-Wałęsa O., Opalko K.: The change of electric potentials in the oral cavity after application of extremely low frequency pulsed magnetic field. Postępy High Med Dosw 2012, 66, 991-995.

32.  Sroczyk M., Opalko K., Dojs A.: Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu torbieli zastoinowej błony śluzowej. Mag. Stomat. 2004, 1, 10-12.

33.  Szyszkowska A., Hamwi R., Koliński P.: Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu stomatologicznym. Implantoprotetyka, 2010, XII, nr 1-2 (42-43)50-57.