Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Polityka poufności Med & Life Sp. z o.o.

Witamy w serwisie internetowym Med & Life Sp. z o.o.

Chcielibyśmy wyjaśnić obowiązujące w Med & Life zasady gromadzenia i przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z naszej strony.

Ochrona danych osobowych

Zgromadzone dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r (Dz.U. Nr 133,poz.883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133 poz.1204).


 Cele dla których gromadzimy dane osobowe
1. udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania
2. przekazywanie informacji dotyczących produktu
3. działania marketingowe takie jak: przekazywanie informacji handlowej,
przekazywanie informacji o szkoleniach i sympozjach, przeprowadzanie badań marketingowych przewidziane są po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

Prawo dostępu do danych osobowych

Każdemu użytkownikowi naszych stron internetowych przysługuje jednocześnie prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, a także ich weryfikacji, modyfikacji oraz ich usuwania

Med & Life nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych (w tym adresów e-mail) użytkowników serwisu.
Med & Life nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron, do których linki zamieszcza w swoim serwisie.


 
Zasady korzystania ze strony internetowej Med & Life


Niniejsze zasady korzystania odnoszą się do całej zawartości strony. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym tekstem. Korzystanie ze strony oznacza przyjęcie i przestrzeganie podanych warunków.

Postanowienia wstępne

Znak towarowy – logo Med & Life oraz znak towarowy Viofor JPS stanowią własność Med & Life Sp. z o.o. i objęte są ochroną w kraju i za granicą w zakresie własności przemysłowej na rzecz Firmy.
Prawa projektowe, topograficzne, prawa do bazy danych, prawa autorskie (w tym fotografie i obrazy graficzne) oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące strony internetowej i jej treści podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie ze strony

1. Med & Life Sp. z o.o. utrzymuje prezentowaną stronę internetową w celu udostępnienia informacji z zakresu prowadzonej działalności i oferowanych produktów oraz w celu udzielania pomocy swoim Użytkownikom we wszelkich sprawach objętych zakresem działalności firmy.
2. Użytkownicy mają możliwość pobierania i drukowania treści niniejszej strony internetowej do celów prywatnych, niekomercyjnych, pod warunkiem nienaruszania praw do znaków towarowych oraz praw autorskich przysługujących Med & Life.
3. treść strony internetowej nie będzie w żaden sposób modyfikowana
4. grafika zawarta na stronie nie będzie wykorzystywana oddzielnie od towarzyszącego jej tekstu
5. na wszelkich kopiach zachowane będą informacje o logo, znakach towarowych i wszelkich prawach autorskich.
6. treść strony nie będzie wykorzystywana w żadnym opracowaniu, bez względu na formę
7. treść strony nie będzie odtwarzana, przekazywana ani przechowywana w powiązaniu z jakąkolwiek inną stroną internetową lub elektronicznym systemem wyszukiwania
8. użycie w całości lub części strony internetowej w celach komercyjnych wymaga uzgodnień oraz pisemnej zgody Med & Life na kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektronicznie lub wykorzystywanie w inny sposób.
9. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie komercyjnego wykorzystania treści strony internetowej Med & Life to jest np. umieszczenia treści i elementów graficznych na swojej stronie w.w.w., prosimy o kontakt z naszą firmą.

Linki

Wszelkie znajdujące się na tej stronie linki do stron internetowych innych firm zostały tu umieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika. Firma Med & Life nie kontroluje powyższych stron i nie odpowiada za ich treść. Użytkownik korzysta ze stron internetowych powyższych firm wyłącznie na własne ryzyko.

Założenie linku do tej strony na innej stronie internetowej jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia firmy Med & Life na piśmie, a wszelkie linki będą odsyłać Użytkowników do strony startowej.

Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania zestron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Med & Life sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 45 05-806 Komorów.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

Internet Explorer

Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

8.Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

9.Na stronie wykorzystywane są mapy z usługi Google Maps. Szczegółowe informacje na temat zasad wykorzystania można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ orazhttp://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps.html.

10.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

12.  Wszelkie zmiany zapisów polityki cookies będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.

Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2014r.