Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Porady medyczne


Formularz zapytania o poradę medyczną dotyczącą zastosowania Viofor JPS Porady przeznaczone jest dla użytkowników indywidualnych. Przed wysłaniem zapytania, należy zapoznać się z „Zasadami stosowania aparatu Viofor JPS System” (www.medandlife.com - Porady medyczne) i odpowiednim „Podręcznikiem użytkownika” (www.medandlife.com - Download).

Przeciwwskazania do stosowania terapii zmiennym polem magnetycznym: ciąża, czynna choroba nowotworowa, czynna gruźlica płuc, krwawienia z przewodu pokarmowego, ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego, obecność elektronicznych implantów, stany po przeszczepach narządów. Jeżeli któreś z przeciwwskazań dotyczy Państwa, stosowanie aparatu Viofor JPS System nie jest zalecane. UWAGA!!! Porada medyczna nie obejmuje diagnostyki pacjenta oraz jego leczenia zasadniczego, dotyczy wyłącznie doboru aplikatorów oraz sposobu stosowania aparatu Viofor JPS System. Odpowiedź na Państwa zapytanie zostanie udzielona w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza. Nie należy samodzielnie odstawiać bądź zmieniać dawek leków zaleconych przez lekarza prowadzącego.

Wypełnij poniższy formularz zapytania o poradę.

E-mail*:

Telefon*: Wiek*: Płeć*:
Choroba zasadnicza, której zapytanie dotyczy (w/g diagnozy lekarskiej):
Faza choroby:
Stosowane leki:
Stosowane inne metody terapii fizykalnej:
Dodatkowe uwagi:

Porady Medyczne Med & Life

Decydując się na zakup aparatu VIOFOR JPS dobrze inwestujemy w swoje zdrowie. W celu optymalizacji korzyści płynących z użytkowania mamy możliwość uzyskania porady medycznej odnoszącej się do sposobów i zakresu profilaktycznego i terapeutycznego stosowania aparatu.
Konsultanci medyczni:

lek. med. Krystyna Sztajkowska-Leszczyńska

Urodziłam się w Lublinie, tam też ukończyłam szkołę podstawową, uzyskałam maturę i skończyłam Akademię Medyczną. Mam 3 synów. W swej pracy zawodowej zdobyłam wiele różnych doświadczeń. Staż podyplomowy ukończyłam w Powiatowym Szpitalu w Lubartowie. Potem wyjechałam na stypendium specjalizacyjne z pediatrii do Finlandii. Po powrocie do Polski pracowałam w Warszawie jako stypendystka w Szpitalu Klinicznym na Litewskiej oraz jako lekarz rejonowy na Mokotowie. Gdy założyłam swoją rodzinę zamieszkałam w Gdańsku. Tu ukończyłam kurs medycyny morskiej i tropikalnej, pracowałam jako lekarz okrętowy. Będąc pediatrą podjęłam specjalizację z medycyny rodzinnej na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1995 roku. Wtedy też zetknęłam się bliżej z terapią polami magnetycznymi.

Zainteresowałam się też firmą Med & Life promującą zagadnienie magnetostymulacji. Opiekując się wieloma chorymi ludźmi w swojej 26-letniej praktyce lekarskiej wiele razy zetknęłam się z cierpieniem. Doceniam wartość każdej metody, która w nieinwazyjny sposób może przynieść ulgę chorym ludziom.

W ciągu kilku lat stosowania urządzeń do magnetostymulacji promowanych przez naszą firmę na rynku polskim obserwacje i doświadczenia wielokrotnie wykazały, że aparaty te wspomagają leczenie we wszelkich urazach i rozlicznych schorzeniach. Dane mi było przekonać się na własnym synu o własnościach gojących, przeciwbólowych i regenerujących magnetostymulacji. Syn mój korzystając w niewłaściwy sposób z solarium oparzył dotkliwie całe ciało. Szczególnie poparzona była twarz. Ból, obrzęk, gorączka, pęcherze to główne dolegliwości mongoidalnego człowieka mało przypominającego moje dziecko.

Trudno mi było pocieszać syna, ponieważ my w Gdańsku często spotykamy młodych inwalidów poparzonych w pamiętnym pożarze w Hali Stoczni. Wiedziałam jednak, że 45 osób spośród tych ofiar poddanych zostało, z dobrym skutkiem, terapii polem magnetycznym w Gdańskiej Akademii Medycznej.

Odważyłam się na podjęcie leczenia syna w domu, opatrując go nowoczesnymi opatrunkami i poddając terapii Viofor JPS. Efekt był zaskakująco dobry. W ciągu jednego (tylko!) tygodnia mój syn odzyskał swój wygląd i delikatny jeszcze, ale bez blizn naskórek.

To doświadczenie jeszcze wielokrotnie sprawdziło się w innych przypadkach oparzeń, które konsultowałam. Efekt terapii był równie wspaniały. Referencje tych przypadków można uzyskać w firmie.

K. S.

lek. med. Henryk Siwiński

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej - ukończyłem dwie specjalizacje: I stopnia - choroby wewnętrzne, II stopnia w zakresie medycyny pracy. Obecnie pracuję w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Mikołowie, w Wielospecjalistycznej Przychodni Rejonowej nr 4 w Łaziskach Górnych oraz prowadzę Indywidualną Praktykę Lekarską. Z zagadnieniem terapii polami magnetycznymi pierwszy raz zetknąłem się w 1998 roku. Miałem możliwość uczestniczyć w spotkaniu połączonym z prezentacją urządzenia do magnetostymulacji. Wstępne informacje zachęciły mnie do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych organizowanych przez firmę. W ten sposób poszerzyłem swoją wiedzę na temat wpływu pól magnetycznych na organizm i szybko przekonałem się o dużych możliwościach zastosowania tej metody w leczeniu, a szczególnie rehabilitacji.

Moje zawodowe zainteresowania już dużo wcześniej skupiały się na poszukiwaniu jej nowych skutecznych metod. W trosce o zdrowie mojej rodziny podjąłem decyzję o zakupie urządzenia. Przy tej okazji mogłem również zastosować je w praktyce lekarskiej. Zależało mi na ciągłym doskonaleniu moich umiejętności i wiedzy, dlatego też kolejnym moim krokiem było nawiązanie współpracy z firmą Med & Life. Umożliwiło mi to udział w profesjonalnych seminariach i szkoleniach oraz dało możliwość kontaktu z wybitnymi specjalistami w dziedzinie magnetostymulacji. Rada Naukowa oraz zespół lekarzy konsultantów działające w ramach firmy były gwarantem bezpieczeństwa dla użytkowników i podkreślały wiarygodność firmy - były również dla mnie źródłem informacji i pomocy. Jednocześnie możliwość udziału w ogólnopolskich sympozjach lekarskich, wymiana poglądów z innymi praktykami i ocena efektów leczniczych wniosły wiele ważnych informacji na temat zastosowania pól magnetycznych w medycynie. Równocześnie stosowałem aparat w swojej prywatnej praktyce. Własne doświadczenie zdobyte w ten sposób oraz chęć działania i pomocy innym skłoniły mnie do ubiegania się o przyjęcie do grona lekarzy-konsultantów Med & Life. Współpraca na tym poziomie daje mi dużo satysfakcji.

Jestem lekarzem internistą, dlatego często stykam się z osobami, których głównym problemem są przewlekłe schorzenia najczęściej wywołujące silny ból. Chorzy ci przebywają w domu - w związku z tym szczególnie ważna dla nich jest terapia łagodząca ból. Takim pacjentom jako wspomaganie leczenia często polecam magnetostymulację. Przy jej pomocy w wielu sytuacjach uzyskałem zaskakujące efekty lecznicze. Jednym z przykładów jest przypadek 75-cio letniej pacjentki z nadciśnieniem, bólami reumatycznymi i zaburzeniami układu pokarmowego. Dwumiesięczna terapia zaowocowała poważnym zmniejszeniem bólów reumatycznych i innych dolegliwości - na tyle, że tylko okresowo zachodziła konieczność przyjmowania środków przeciwbólowych, o połowę zmniejszono dawki leków stabilizujących ciśnienie krwi i wyeliminowano leki przeczyszczające. Poprawiła się również kondycja fizyczna i psychiczna pacjentki oraz zniknęły problemy ze snem.

Magnetostymulacja przynosi również bardzo dobre rezultaty przy leczeniu urazów. Warto tu przytoczyć przykład pacjenta po skręceniu stawu skokowego (duży krwiak w okolicy kostki, zasinienie i ból przy poruszaniu stopą). Po trzech dniach stosowania magnetostymulacji zaobserwowano znaczną poprawę ruchomości, zmniejszenie obrzęku i krwiaka, ustąpienie bólu. Po kolejnym tygodniu dolegliwości ustąpiły całkowicie. Podane przeze mnie przypadki nie są jednostkowe. Z prowadzonej przeze mnie dokumentacji widać, że podobne efekty uzyskało szereg innych pacjentów, których miałem możliwość leczyć. Szczególnie dobre rezultaty można uzyskać przy zastosowaniu nowej generacji aparatu Viofor JPS.

Moje dotychczasowe obserwacje pozwalają mi stwierdzić, że wiele dziedzin medycyny można wspomóc magnetostymulacją. Jedną z ważniejszych jej zalet jest możliwość wyeliminowania bądź zmniejszenia ilości przyjmowanych, nieobojętnych przecież dla organizmu środków farmakologicznych, co zwłaszcza u przewlekle chorych jest niezwykle ważne. Stale rosnąca popularność tej metody powoduje, że każdego dnia dostajemy nowe informacje na ten temat. Przez cały czas uczymy się, jak najpełniej wykorzystyfwać jej zalety.

Dobroczynny wpływ pola magnetycznego na żywe organizmy jest znany od wieków, jednak dopiero nowoczesna technologia pozwoliła wykorzystać go w sposób świadomy i upowszechnić w urządzeniu Viofor JPS. "W ten sposób wczoraj i dziś spotkało się w jednym punkcie".

H. S.

lek.med.Ryszard Jerzy Cieśla

Urodziłem się w Gdańsku. Ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1976. Pracę zawodową rozpocząłem na Oddziale Kardiologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu. W latach 80-tych pracowałem jako lekarz ogólny Oddziału Chirurgii Szpitala w Az-Zawiah ( Libia ). W ramach zatrudnienia w polskim systemie ochrony zdrowia pracowałem w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie, a następnie w Stołecznej Przychodni Onkologicznej.
Od roku 1997 współpracuję z firmą Med&Life i aktywnie uczestniczę we wdrażaniu Systemów Viofor JPS do systemu świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach moich zadań prowadzę nadzór informacji z rynku w zakresie zastosowań aparatów Viofor JPS, w tym regularny przegląd polskiej i światowej literatury z zakresu zastosowań zmiennych pól magnetycznych w naukach medycznych. W ramach powierzonych mi obowiązków uczestniczę w opracowaniu technologii medycznych i tworzeniu publikacji wewnętrznych dotyczących produktu. Ponadto, wraz z zespołem, uczestniczę w opracowaniu i realizacji programów szkoleniowych dla lekarzy, rehabilitantów i fizjoterapeutów na temat zastosowania Systemów Viofor JPS. W ramach oddanej do dyspozycji użytkowników Medycznej Infolinii Med&Life udzielam osobistych porad, w tym obcojęzycznych, w zakresie możliwości terapeutycznych Systemów Viofor JPS.