Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Spis prac magisterskich, dyplomowych, doktorskich, rozprawy habilitacyjne Viofor JPS

\

Dojrzewanie in vitro i partenogenetyczna aktywacja oocytów kota domowego

Praca doktorska 2004 r.
Autor: Agnieszka Grabiec
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW WarszawaZastosowanie magnetostymulacji w leczeniu przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zęba, widocznych w obrazie rentgenowskim

Praca Doktorska 2005r.
Autor: Anna Dojs
Promotor: prof. dr hab. n.med. Krystyna Opalko
Pomorska Akademia Medyczna


Wpływ wolnozmiennego pola elektromagnetycznego -System JPS na elektropobudliwość miazgi i na odczucie bólu występującego przed i po leczniu stomatologicznym

Praca doktorska 2006 r.
Autor: Agnieszka Piechowicz- Lesiakowska
Promotor prof.dr hab. n.med. Krystyna Opalko
Pomorska Akademia Medyczna


Badanie wybranych parametrów śliny i elektropotencjałów w jamie ustnej pacjentów leczonych stałymi i ruchomymi uzupełnieniami protetycznymi przed i po zastosowaniu wolnozmiennych pól magnetycznych

Praca doktorska 2007r.
Autor: Olga Bohdziewich
Promotor: prof. dr hab. n.med. Krystyna Opalko
Pomorska Akademia Medyczna


Jonowy rezonans cylkotronowy i magnetoledoterapia u chorych oczekujacych na aloplastykę stawu biodrowego

Praca doktorska 2008
Autor Tomasz Stołtny
Promotor:  dr hab.n.med.Jerzy Widuchowski
Ślaski Uniwersytet Medyczny


Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości na wydzielanie hormonów u mężczyzn

Rozprawa habilitacyjna 2008
Autor: Marta Woldańska-Okońska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Wykorzystanie zmiennego pola elektromagnetycznego - System JPS w rehabilitacji  zaburzeń czucia tkanek jamy ustnej i twarzy, po zabiegach chirurgicznych

Praca doktorska 2009
Autor: Michał Lesiakowski

Promotor prof.dr hab. Krystyna Opalko
Pomorska Akademia Medyczna


Regeneracja struktury kostnej tkanek okołowierzchołkowych zęba, po zastosowaniu magnetoledoterapii w przebiegu leczenia endodontycznego

Praca doktorska 2009
Autor: Danuta Lietz-Kijak
Promotor: prof.dr hab. n.med.Krystyna Opalko
Pomorski Uniwersytet Medyczny


Wpływ pól magnetycznych i swiatła niskoenergetycznego na nasilenie bólu i jakosc życia u chorych z gonartozą

Praca doktorska 2009
Autor: Romualda Mucha
Promotor: prof.dr hab. n.med. Aleksander Sieroń
Śląski Uniwersytet Medyczny


Ocena czynności bioelektrycznej mózgu u osób z zespołem Downa po stymulacji zmiennym polem magnetycznym.

autorAgata Gruna 
Ożarowska 
promotor profesor dr 
hab. n.med. Ludwika 
Sadowska 
autor :Agata Gruna Ożarowska 
promotor profesor dr 
hab. n.med. Ludwika Sadowska 
Akademia Medyczna we Wrocławiu 
Wydział Lekarski


Wpływ wolnozmiennego pola elektromagnetycznego – system JPS na elektropobudliwość miazgi i na odczucie bólu występującego przed i po leczeniu stomatologicznym.

Praca doktorska 2007r.
Autor: Marta Wróbel 
Promotor: prof. dr hab.n.med. 
Krzysztof Strojek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu Wydział Lekarski w Zabrzu 


Ocena funkcji tarczycy u niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa kompleksowo leczonych wg. Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU)

Praca doktorsk 2007r.
Autor: Monika Mysłek – Prucnal 
profesor dr hab. n.med. Ludwika Sadowska
Akademia Medyczna we Wrocławiu Wydział Lekarski


Wpływ reaktywnych form tlenowych i wolnozmiennych pól magnetycznych na przebieg łuszczycy.

Praca doktorska 2008r.
Autor: Małgorzata Mazur 
promotor prof.dr hab. med. Zygmunt Adamski 
Akademia Medyczna w Poznaniu , Zakład Mikologii Lekarskiej i Dermatologii 


Wpływ magnetostymulacji i światła czerwonego na wytwarzanie aktywnych form tlenu przez granulocyty objętochłonne.

Praca doktorska 2008r.
Autor: Honorata Nawrocka 
Promotor prof. dr hab. Feliks Jaroszyk 
Akademia Medyczna w Poznaniu Katedra Biofizyki
 


Ocena wpływu pola elektromagnetycznego System JPS oraz pola elektromagnetycznego z diodami LED na reakcje miazgi zębów w czasie leczenia ortodontycznego.

Praca doktorska 2009r.
Autor: Marta Gałęska 
Promotor dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej 

 


Wpływ magnetoterapii i magnetostymulacji na niewydolność ruchową i jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane

Praca doktorska 2010r.
Autor: Marta Długosz 
promotor: Prof. dr hab. n.med. Jan Czernicki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 


Wpływ magnetoterapii i elektroterapii metodą TENS na stężenie B-endorfin w osoczu chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa

Praca doktorska 2011r.
Autor: Aleksandra Stasiak-Pietrzak 
promotor: Prof. dr hab. n.med. Jan Czernicki 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 


Wpływ pól magnetycznych na postępy w rehabilitacji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Praca doktorska 2012r.
Autor: mgr Honorata Werner  
Promotor dr hab. Leszek Kubisz
Katedra Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


Rola magnetoterapii u chorych z raną oparzeniową.

Praca doktorska 2012r.
Autor: Paweł Szymański
promotor: dr hab.n.med. Wanda Stankiewicz-Szymczak prof. WIHiE
Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń


Magnetoterapia i Magnetostymulacja

Praca magisterska 2012r.
Autor: Małgorzata Dzieruk 
Promotor Prof.US dr hab. Krzysztof Dziewanowski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno-Fizyczny


Badanie Wybranych parametrów śliny i elektropotencjałów w jamie ustnej pacjentów leczonych stałymi i ruchomymi uzupełnieniami protetycznymi przed i po zastosowaniu wolnozmiennych pól magnetycznych.

Praca licencjacka 2010r.
Autor: Rałał Wiczyński 
Pod kierunkiem dr n.med. Marii Łabędzkiej-Gardy
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im.Mieszka I w Poznaniu Wydział Zdrowia Publicznego kierunek Fizjoterapia


Zastosowanie magnetostymulacji aparatem Viofor JPS w terapii zespołów bólowych kręgosłupa

Praca magisterska 2002 r.
Autor: Łukasz Sztajkowski
Promotor: dr n. med. Anna Wawrzyńczak-Witkowska
Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku Katedra Zdrowia Publicznego


Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na poziom koncentracji uwagi tenisistów stołowych.

Praca dyplomowa 2002r.
Autor: Andrzej Zawadzki
Promotor: prof.dr hab. Tadeusz Rychta
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Podyplomowe Studium Psychologii Sportu