Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Refundacja NFZViofor JPS - Refundacja zabiegów przez NFZ na rok 2016 - z  zakresu rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja lecznicza : Pobierz cały dokument


Viofor JPS - Refundacja zabiegów przez NFZ  na rok 2016 - w lecznictwie uzdrowiskowym.

Lecznictwo uzdrowiskowe : Pobierz cały dokument