Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane

Słowa kluczowe:

stwardnienie rozsiane, fizykoterapia, pola magnetyczne

Streszczenie:

W organizmach większość procesów życiowych zachodzi dzięki silom elektromagnetycznym. Wykorzystywane w medycynie pola osiągają wartość natężenia od kilku pikotesli do 2,5 tesli. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem pól magnetycznych to magnetoterapia, magnetostymulacja oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. W stwardnieniu rozsianym pola magnetyczne wykorzystuje się w diagnostyce, ocenie progresji choroby, efektów leczenia immunomodulujacego i w rehabilitacji. Magnetyczny rezonans jądrowy umożliwia obrazowanie przyżyciowo zmian demielinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym w sposób nieinwazyjny i bezbolesny pozwalając ustalić rozpoznanie choroby, a następnie monitorowanie wyników farmakoterapii. Pola magnetyczne o rożnej charakterystyce fizycznej wykorzystywane są w zwalczaniu objawów stwardnienia rozsianego. Wyniki uzyskiwane z badan nad skutecznością pól magnetycznych w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane są niejednoznaczne. W piśmiennictwie obecne doniesienia, zarówno o korzyściach jakie odnoszą chorzy na stwardnienie rozsiane pod wpływem leczenia polem magnetycznymi jak i braku efektów leczniczych czy nawet objawach niepożądanych. Tak sprzeczne informacje sugerują konieczność kontynuowania badan nad wskazaniami do terapii polem magnetycznym wśród chorych na stwardnienie rozsiane.

Źródło:

Balneologia Polska, 2009, 53, 3(117), 182-188

Autorzy:

Długosz M., Stasiak-Pietrzak A., Krekora K., Czernicki J.

Z Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu USK im. WAM — Centralny Szpital Weteranów w Łodzi