Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu po udarze niedokrwiennym mózgu

Kluczowe słowa: magnetostymulacja, leczenie po udarze niedokrwiennym

Streszczenie: Rehabilitacja ruchowa jest ważnym etapem w leczeniu pacjentów z udarem. Pogorszenie kontaktu werbalnego oraz zmiany zachowania upośledzają skuteczność rehabilitacji. Wykorzystanie jednostronnej terapii lustrzanej oraz magnetoterapii w rehabilitacji ruchowej ręki u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi po udarze niedokrwiennym mózgu poprawia wyniki stanu funkcjonalnego.

Źródło: Oddział Neurologii Naczyniowej w Centralnym Szpitalu Miejskim w Użgorodzie

Autorzy: A. Pułyk, M. Gyriawiec