Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny kończyn górnych

Słowa kluczowe:

magnetostymulacja, magnetoterapia, termografia

Streszczenie:

Celem niniejszej pracy była próba oceny wpływu magnetostymulacji na termograficzny obraz badania kończyn górnych. Badaniom poddano grupę 10 zdrowych pacjentów, bez stwierdzonych dolegliwości krążeniowych. Pacjenci mieli wykonywane badanie termograficzne kończyn górnych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej AGEMA. Badanie termograficzne przeprowadzano w termostatowanym pomieszczeniu o temperaturze 21-22oC. Następnie pacjenci poddawani byli zabiegowi magnetostymulacji z wykorzystaniem aparatu VIOFOR JPS i programu M1P2 o intensywności I-2. Bezpośrednio po zabiegu badanie termograficzne było powtarzane.

Źródło:

Neuroskop 2009, nr 11

Autorzy:

Marcinkowska-Gapińska A., Kowal P.

z Pracowni Reologicznej Katedry i Kliniki Neurologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
kierownik Pracowni Reologicznej: prof. UM Piotr Kowal
kierownik Katedry: prof. dr Wojciech Kozubski