Publikacje medyczne – przegląd

Katalog efektów biologicznych uzyskiwanych przez prowadzenie terapii pozwala na skuteczne i szerokie stosowanie Viofor JPS System w wielu schorzeniach i dolegliwościach zdrowotnych jako podstawowy lub wspomagający element procesu leczenia. Z tego powodu w ośrodkach naukowych stale prowadzone są badania nad wykorzystaniem impulsowego pola magnetycznego i energii światła przy użyciu Viofor JPS System.

Poniżej przedstawiamy publikacje i artykuły medyczne z wykorzystaniem Viofor JPS System.

Magnetostymulacja, magnetoterapia, światłolecznictwo – podstawy

 1. Cieślar G., Sieroń A., Adamek M.: Łączne zastosowanie zmiennych pól magnetycznych i promieniowania laserowego w medycynie. Fizjoterapia. 1994, 2(4), 20-21.
 2. Drzazga Z., Sieroń A., Liszka G., Wójcik J.: Pola magnetyczne stosowane w magnetoterapii. Baln. Pol. 1997, 39(3-4), 79-94.
 3. Dudek J., Głąb G.:Magnetostymulacja Viofor JPS w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży Rehabilitacja w praktyce 2015, 6, 37-40.
 4. Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Domowa terapia z wykorzystaniem zmiennych pól magnetycznych i światła. Rehabilitacja w Praktyce. 2007, 3, 50-52.
 5. Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Magnetostymulacja – nowoczesna forma terapii w medycynie i rehabilitacji. Fizjoterapia 2006. 14, 4, 3-8.
 6. Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2007, 4, 284-285.
 7. Pasek J., Misiak A., Mucha R., Pasek T., Sieroń A.: Nowe możliwości w fizykoterapii – magnetolaseroterapia. Fizjoterapia Polska. 2008, 1(4), 8, 1-10.
 8. Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego w medycynie. Fizjoterapia. 1994, 2(4), 22-24.
 9. Sieroń A.: Magnetoterapia – magnetostymulacja. Podstawy cz.I. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 1-2.
 10. Sieroń A.: Magnetoterapia – magnetostymulacja. Podstawy cz.II. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 45-46.
 11. Sieroń A., Kawczyk-Krupka A.: Komórkowe efekty oddziaływania wolnozmiennych pól magnetycznych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 79-85.
 12. Sieroń A., Cieślar G.: Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2000, 6, 87-89.
 13. Sieroń A.: Lasery w rehabilitacji. OPM 2005, 11, 42-43.
 14. Sieroń A.: Pole magnetyczne w medycynie – stan aktualny. OPM 2005, 5, 55-57
 15. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 2, 26-30.
 16. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło w rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 3, 20-23.
 17. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Magnetoterapia. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 3, 29-32.
 18. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Baln. Pol. 2007, 69(1)), 1-7.
 19. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2007, 1, 25-27.

Efekty biologiczne – prace doświadczalne

 1. Duda D., Sieroń A.: Wpływ magnetostymulacyjnego wolnozmiennego pola na krew in vitro. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2003, 9, 135-139.
 2. Jaroszyk F.,Nawrocka H., Warchoł W., Włodarczyk D.: Kinetyka transportu subpopulacji plemników in vitro w zmiennym polu magnetycznym z zakresu ELF. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2004, 10, 91-99.
 3. Marcinkowska-Gapińska A., Kowal Piotr.: Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny kończyn górnych. Neuroskop 2009, 11.
 4. Nawrocka-Bogusz H., Jaroszyk F.: Wpływ światła czerwonego na wytwarzanie reaktywnych form tlenu przez neutrofile in vitro. XVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków – Zakopane, 28.03 – 01.04 2011, 67-69.
 5. Oleksy M., Junka A., Rurańska-Smutnicka D., Matera-Witkiewicz A., Bartoszewicz M.: Wpływ magnetostymulacji na żywotność drobnoustrojów kolonizujących rany przewlekłe. Uniwersytet Medyczny, Wrocław.
 6. Paluszak J., Sosnowski P., Mirkut K.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi szczura. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1999, 5, 1-5.
 7. Pisula A., Jackowska E., Trojańska A., Łazowski J.: Wpływ jednorazowej magnetostymulacji na elektryczną pobudliwość mięśni. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2004, 10, 119-122.
 8. Rusak A., Rybak Z.: Czy magnetostymulacja może mieć wpływ na gojenie ran. Badania in vitro. Polim. Med 2013, 43, 3, 147-152.
 9. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Wpływ impulsowych pól magnetycznych stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wydzielanie kortyzolu u ludzi. Med. Pracy. 2003, 54(1), 29-32.
 10. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Wpływ impulsowych pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wydzielanie hormonów tarczycy u ludzi. Med. Pracy. 2003, 54(4), 335-339.
 11. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Skutki biologiczne oddziaływania pól (elektro)magnetycznych niskiej częstotliwości wywierane poprzez ich wpływ na wydzielanie hormonów. Przeg. Lek. 2003, 60, 10, 657-662.

Choroby narządu ruchu

 1. Cieślar G., Rozmus-Kuczia I., Łatka U., Matyszkiewicz B., Krzeszkowiak T., Mrowiec J., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A.: Ocena przydatności klinicznej zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS System Magnetic & Light Therapy w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn. Baln. Pol. 2004, 66(3-4), 42-57.
 2. Dobrzyniecka B., Prusek W., Zaremba-Nizioł B., Cieślar G., Sieroń A.: Badanie skuteczności terapeutycznej i tolerancji zastosowania magnetostymulacji systemem Viofor JPS w leczeniu dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Baln. Pol. 2004, 66(3-4), 86-92.
 3. Krukowska J., Woldańska-Okońska M., Jankowska K., Kwiecień-Czerwieniec I., Czernicki J.: Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Wiadomości Lekarskie 2010, tom 63., 4, 265-275.
 4. Janiszewski M.: Wpływ terapeutycznego systemu magnetostymulacyjnego (MRS 2000) na niektóre wskaźniki biomechaniczne narządu ruchu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 73-75.
 5. Jankowska E., Pietraszkiewicz T., Thannhauser J., Borodulin-Nadzieja L.: Wykorzystanie magnetostymulacji w terapii zespołów bólowych narządu ruchu (badania własne)Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2000, 6, 29-33.
 6. Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis). Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 2, 93-96.
 7. Pasek J., Mucha R., Sieroń A.:Magnetoledoterapia w leczeniu bólu zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 3, 189-191.
 8. Pasek J., Pasek T., Manierak A., Sieroń A.:Magnetoledoterapia w leczeniu martwicznego fragmentu kłykcia bocznego kości udowej – opis przypadku. Chirurgia kolana, Artroskopia, Traumatologia sportowa vol.6, 1, 2009.
 9. Staś-Rzendkowska K., Halejak R., Pyszkowska J.:Magnetostymulacja w medycynie bólu.Twój Mag. Med. 2004, 11, 15-20.
 10. Woldańska-Okońska M., Czernicki J., Hyż M.: Ocena skuteczności przeciwbólowej pól magnetycznych o różnej charakterystyce. Baln. Pol. 1999, 61(1-2), 57-81.
 11. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Działanie przeciwbólowe pól magnetycznych o różnej charakterystyce. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2002, 8, 5-9.