Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym – doniesienie wstępne

Słowa kluczowe:

ELF, Viofor JPS, powikłania, nerw językowy, uszkodzenia nerwu językowego

Streszczenie:

W artykule opisano możliwość wykorzystania właściwości regeneracyjnych pola magnetycznego za pomocą aparatu Viofor JPS. Przedstawiono 4 przypadki rehabilitacji nerwu językowego podczas zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej. Uzyskaliśmy subiektywne odczucia poprawy czucia po 5 aplikacjach. U każdego pacjent uzyskano pozytywne efekty.

Źródło:

Nowa Stomatologia 1/2004 zeszyt 27, 20-23

Autorzy:

Lesiakowski M.1, Opałko K.2, Sroczyk M.3, Piechowicz-Lesiakowska A.4

  1. z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie, Kierownik Zakładu: dr hab. Jerzy Malinowski
  2. z Zakładu Propedeutyki Stomatologii PAM w Szczecinie. Pracownia Fizjodiagnostyki i Terapii Stomatologicznej, Kierownik Zakładu: dr hab. Krystyna Opałko
  3. Studium Doktoranckie Zakładu Propedeutyki Stomatologii PAM w Szczecinie. Pracownia Fizjodiagnostyki i Terapii Stomatologicznej, Kierownik: dr hab. Krystyna Opałko
  4. Indywidualna praktyka stomatologiczna – Choszczno