Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis)

Słowa kluczowe: 

działanie przeciwbólowe, rwa ramienna, wolnozmienne pole magnetyczne

Streszczenie:

Celem pracy było określenie skuteczności terapii przeciwbólowej i przeciwzapalnej wolnozmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości (ELF) w grupie chorych z objawami bólowymi typu rwa ramienna, spowodowana zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Badaniami objęto 40 chorych, w tym 23 mężczyzn i 17 kobiet, w wieku 39-78 lat. Dolegliwości bólowe pacjentów utrzymywały się z przerwami od 2 tygodni do kilku lat. Wszystkim badanym włączono do leczenia podstawowego terapię wolnozmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości oraz najnowszy magnetolaser. Pacjenci podczas trwania terapii nic przerwali przyjmowania środków farmakologicznych. Całość leczenia przeprowadzono w Klinice Chorób Wewnętrznych w Bytomiu. Zarówno przed, jak i po terapii, pacjenci wypełniali zmodyfikowaną 4-stopniową skalę VAS oraz skalę procentową, celem określenia dolegliwości bólowych. Po 20-dniowym leczeniu uzyskano wysoką skuteczność terapeutyczną w leczeniu rwy ramiennej. Średnia wartość bólu uległa zmniejszeniu z bardzo silnego do łagodnego. Istotnemu statystycznie zmniejszeniu uległ również stopień ograniczenia ruchomości w badanym stawie. Prezentowany materiał zwraca uwagę na konieczność kompleksowego leczenia i poszukiwania nowych metod terapii pacjentów z rwą ramienną. Praca prezentuje metodę terapeutyczną (nieinwazyjną), skutecznie zwiększającą zakres ruchomości badanego stawu oraz łagodzącą występujący ból.

Source:

Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2/2006, vol. 12, 93-96

Authors:

Pasek J., Mucha R., Sieroń A.