Stan relaksacji organizmu ludzkiego w badaniach magnetoencefalograficznych

Słowa kluczowe:

relaksacja

Streszczenie:

Autor podjął próbę badania względności między stanem relaksacji a wynikami badań magnetoencefalograficznych przy zastosowaniu techniki CapScan EEG / EMG.

Źródło:

Zdrowie Publ. 2000, 60, 273-278

Autorzy:

Pecyna M.B., Murawski P.

Z Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Z Zakładu Informatyki Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie