13 02, 2023

Medycyna fizykalna szansą na poprawę stanu zdrowia pacjentów z chorobami naczyń krwionośnych

Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu naczyń krwionośnych Słowa kluczowe: choroby naczyń, fizjoterapia, leczenie, medycyna fizykalna Streszczenie: Współczesna medycyna fizykalna to dziedzina medycyny, która wykorzystuje naturalne metody lecznicze, uwzględniając także działanie czynników fizycznych w leczeniu, prewencji oraz rehabilitacji. Do tej pory najczęściej do leczenia fizykalnego kwalifikowano pacjentów z chorobami o

18 05, 2020

Rehabilitacja pacjentów po operacjach ortognatycznych

Realizując rehabilitację pacjentów po zabiegach chirurgii ortognatycznej, stosowano metody fizykoterapii skojarzonej, łącząc zabiegi magnetostymulacji, magnetoledoterapii i dynamicznego plastrowania w technice limfatycznej.

14 05, 2020

Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia

Choroba Parkinsona (Parkinson's disease, PD) jest schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się klinicznie podstępnym początkiem i powolnym postępem objawów, zaś patomorfologicznie - zwyrodnieniem komórek części zbitej istoty czarnej zawierających barwnik neuromelaninę.

11 05, 2020

Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane

W organizmach większość procesów życiowych zachodzi dzięki silom elektromagnetycznym. Wykorzystywane w medycynie pola osiągają wartość natężenia od kilku pikotesli do 2,5 tesli. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem pól magnetycznych to magnetoterapia, magnetostymulacja oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. W stwardnieniu rozsianym pola magnetyczne wykorzystuje się w diagnostyce, ocenie progresji choroby, efektów leczenia immunomodulujacego i w rehabilitacji.