18 05, 2020

Rehabilitacja pacjentów po operacjach ortognatycznych

Realizując rehabilitację pacjentów po zabiegach chirurgii ortognatycznej, stosowano metody fizykoterapii skojarzonej, łącząc zabiegi magnetostymulacji, magnetoledoterapii i dynamicznego plastrowania w technice limfatycznej.

14 05, 2020

Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia

Choroba Parkinsona (Parkinson's disease, PD) jest schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się klinicznie podstępnym początkiem i powolnym postępem objawów, zaś patomorfologicznie - zwyrodnieniem komórek części zbitej istoty czarnej zawierających barwnik neuromelaninę.

11 05, 2020

Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane

W organizmach większość procesów życiowych zachodzi dzięki silom elektromagnetycznym. Wykorzystywane w medycynie pola osiągają wartość natężenia od kilku pikotesli do 2,5 tesli. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem pól magnetycznych to magnetoterapia, magnetostymulacja oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. W stwardnieniu rozsianym pola magnetyczne wykorzystuje się w diagnostyce, ocenie progresji choroby, efektów leczenia immunomodulujacego i w rehabilitacji.