Skala Depresji Hamiltona (HDS) jako wskaźnik leczenia fizykalnego depresji i hipomanii

Skala Depresji Hamiltona (HDS) jako wskaźnik leczenia fizykalnego depresji i hipomanii.