Ocena wpływu magnetoterapii na wskaźniki hemodynamiki u pacjentów w wieku dojrzałym

Monitoring hemodynamiki pacjentów z nieustępującymi objawami chorób sercowo-naczyniowych wykazuje przydatność w procesie kompleksowego leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi jako niefarmakologicznego wsparcia. Wykazano efektywność działania w poprawie krążenia obwodowego.