Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości jako ochrona przed martwicą komórek serca w procesie niedokrwienia / reperfuzji i zaburzeniom kurczliwości w izolowanym sercu szczura

Uzyskane wyniki pokazały korzystny wpływ pola magnetycznego Viofor JPS na parametry hemodynamiczne perfundowanego serca szczura. Aplikacja pola magnetycznego może stanowić dodatkowy czynnik ochronny i stymulujący w przypadkach niedokrwienia tkanek.