Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe bólu i postawa ciała – dezaktywacja przy użyciu pól magnetycznych (doniesienia wstępne)

Celem pracy było badanie wpływu pola magnetycznego na zmianę aktywności punktów spustowych bólu u pacjentów z mięśniowo-powięziowym zespołem bólowym.